Номер 77

А На яких позитивних рисах діяльності греко-католицької церкви у 18 ст. акцентує увагу історик?

на підвищенні освітнього рівня духівництва

Б Порівняйте становище греко-католицької церкви в першій половині 17 ст. та у 18 ст. Поміркуйте над причинами змін, що відбулися.

Греко-католицька церква дещо уступила свої позиції православній церкві.

Номер 73Номер 74Номер 75Номер 76Номер 77Номер 78Номер 79Номер 80Номер 81

Зворотній зв’язок