Номер 8

Заповніть пропуски про соціально-економічне життя на наших землях в 16 ст.

А Залежно від підпорядкування міста поділялися на:
1) Королів (Польща) або ВКЛ (Литва) — до цієї групи належали здебільшого найдавніші міста;
2) Приватно-власницькі (найчисельніша група міст);
3) церковні.

Б На середину 17 ст. у Київському воєводстві з’явилося близько 200 міст та містечок, у Брацлавському — приблизно 100.

В Населення міст — міщани — залежало від власників тих земель, де стояли міста, сплачували грошовий податок  — чинш — та різні побори на користь міста й брали участь в обороні замків.

Г У містах і містечках, окрім щоденної торгівлі, кілька разів на тиждень відбувалися торги, на яких продавалися сільськогосподарська продукція й ремісничі вироби. У великих містах по кілька разів на рік проходили ярмарки.

Ґ Найважливішим торговим центром тих часів був Львів — найбільше місто України за кількістю населення.

Номер 4Номер 5Номер 6Номер 7Номер 8Номер 9Номер 10Номер 11Номер 12

Зворотній зв’язок