Лабораторне дослідження фаз мітозу

Дослідження 1. Дослідження змін у клітинах під час профази.
2. Опишіть зміни в клітинах під час профази.
Спіралізація й утворення Х-подібних хромосом. Розпадання ядерних оболонок на фрагменти і зникнення ядерець. Початок утворення веретена поділу.

Дослідження 2. Дослідження змін у клітинах під час метафази.
2. Опишіть зміни в клітинах під час метафази.
Розміщення хромосом по екватору клітини та прикріплення мікротрубочок веретена поділу до центромер хроматид.

Дослідження 3. Дослідження змін у клітинах під час анафази.
2. Опишіть зміни в клітинах під час анафази.
Роз’єднання хроматид, розходження їх до полюсів клітини. Із цього моменту хроматиди називають дочірніми хромосомами.

Дослідження 4. Дослідження змін у клітинах під час телофази.
2. Опишіть зміни в клітинах під час телофази.
Зникнення веретена поділу, формування нових ядерних оболонок та ядерець, деспіралізація хромосом. Після завершення телофази відбувається розділення цитоплазми (цитокінез) та утворення дочірніх клітин.

Повідомити про помилку