Контрольна робота 1. Вступ. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

ВАРІАНТ 1

1. До полісахаридів належить:

Б глікоген

2. Під час повного окиснення білків масою 1 г до вуглекислого газу і води виділяється енергія кількістю:

Б 17,6 кДж

3. Стрілкою на малюнку позначено:

В карбоксильну групу

4. Група органічних речовин, до яких належать статеві гормони:

Г стероїди

5. Яку функцію НЕ виконують вуглеводи в організмі?

В захищають органи від ударів і струсів

6. Джерелом метаболічної води є

А ліпіди

7. Відносна молекулярна маса молекули ДНК дорівнює 103 500, а аденілових нуклеотидів, що входять до її складу, — 9315. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду — 345.

1) 103500 : 345 = 300 — нуклеотидів у молекулі ДНК;
2) 9315 : 345 = 27 — аденілових нуклеотидів, тобто також 27 — тимідилових;
3) 300 – (27 + 27) = 246 — гуанілових та цитиділових нуклеотидів;
4) 246 : 2 = 123 — гуанілових, та 123 — цитиділових нуклеотидів.

8. Установіть відповідність між рівнями організації життя, зображеними на малюнках, та їхніми назвами. Які процеси відбуваються на цих рівнях? Заповніть таблицю.

Рівень організації життя Номер малюнка Характеристика процесів
А молекулярний 2 Перетворення речовин, енергії, процеси зберігання, передачі генетичної інформації
Б клітинний 4 Життєві цикли клітин, процеси метаболізму
В популяційно-видовий 3 Видоутворення на основі природного добору
Г біосферний 1 Міграція живої речовини, біологічний колообіг речовин

9. Установіть відповідність між органічними речовинами, зображеними на малюнках, та їхніми назвами. Які функції вони виконують? Заповніть таблицю.

Органічна речовина Номер малюнка Функції
А гемоглобін 2 транспортна
Б глікоген 4 резервна
В фосфоліпід 1 регуляторна
Г ДНК 3 робота зі спадковою інформацією

10. До яких наслідків для організму людини може призвести втрата ним солей Кальцію

Зменшується міцність кісток, зубів

11. Поясніть, як біологічна роль ферментів пов’язана з їхньою будовою.

Білковим ланцюжок ферменту згортається таким чином, що на поверхні глобули утворюється щілина або западина (збігається з активним центром), до якої приєднуються молекули субстрату.

12. Під час окиснення білків масою 1 г виділяється стільки ж енергії, скільки в разі окиснення вуглеводів масою 1 г. Чому організм використовує білки як джерело енергії лише у крайньому випадку?

Вуглеводи будучи нерозчинними у воді (білки розчинні), вони не надають на клітку ні осмотичного, ні хімічного впливу, що вельми важливо при тривалому зберіганні їх в живій клітці: твердий, обезводнений стан полісахаридів збільшує корисну масу продуктів запасу за рахунок економії їх об’єму. Також вони легко можуть бути перетворений на прості шляхом гідролізу.

ВАРІАНТ 2

1. До моносахаридів належить:

Г фруктоза

2. Під час повного окислення жирів масою 1 г до вуглекислого газу і води виділяється енергія кількістю:

В 38,9 кДж

3. Стрілкою на малюнку позначено

Б аміногрупу

4. Зберігають і відтворюють спадкову інформацію:

В нуклеїнові кислоти

5. Яку функцію НЕ виконує вода в клітині?

Г каталізує реакції синтезу

6. Каталітична активність ферменту зумовлена наявністю:

Б активного центру

7. Відносна молекулярна маса молекули ДНК дорівнює 69000, а цитиділових нуклеотидів, що входять до її складу, — 9315. Визначте кількість нуклеотидів кожного виду, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду — 345.

1) 69000 : 345 = 200 — нуклеотидів у молекулі ДНК;
2) 9315 : 345 = 27 — тиділових нуклеотидів, тоді аденілових теж 27;
3) 200 – (27 + 27) = 146 — гуанілових та цитиділових нуклеотидів;
4) 146 : 2 = 73 — гуанілових, та 73 — цитиділових нуклеотидів.

8. Установіть відповідність між рівнями організації життя, зображеними на малюнках, та їхніми назвами. Які процеси відбуваються на цих рівнях? Заповніть таблицю.

Рівень організації життя Номер малюнка Характеристика процесів
А екосистемний 4 Трофічні й енергетичні взаємозв'язки між угрупованнями
Б клітинний 2 Життєві цикли клітин, процеси метаболізму
В організмовий 1 Комплекс фізіологічних процесів життєдіяльності
Г молекулярний 3 Перетворення речовин, енергії, процеси зберігання, передачі генетичної інформації

 9. Установіть відповідність між структурами білкової молекули, зображеними на малюнках, та їхніми назвами. Які зв’язки підтримують ці структури? Заповніть таблицю.

Структура білкової молекули Номер малюнка Типи зв’язків
А первинна 3 пептидний
Б вторинна 2 водневі зв'язки
В третинна 4 водневого, йонного, дисульфідного зв’язків та гідрофобного
Г четвертинна 1 гідрофобна взаємодія

10. До яких наслідків для організму людини може призвести втрата ним солей Натрію.

Непроходження нервових імпульсів по нервах.

11. Поясніть, як властивості води пов’язані зі структурою її молекули.

Рідкій стан, легко випарюється.

12. Жири і вуглеводи виконують енергетичну функцію в організмі та є запасними поживними речовинами. Чому ж тварини та людина запасають жири, а не вуглеводи? Чому для рослини це не має істотного значення?

При окисленні 1 г жиру кількість енергії, що звільняється, удвічі більша, ніж при окисленні такої ж кількості вуглеводів або білків. Для рослин жири не мають значення, оскільки у рослинах вуглеводи є первинними продуктами фотосинтезу і початковими продуктами біосинтезу інших речовин в рослинах (органічні кислоти, амінокислоти).

Повідомити про помилку