Самостійна робота 1. Вступ. Хмічний склад клітини. Неорганічні сполуки

Варіант 1

1. Яка науки досліджує особливості будови клітин?
В цитологія

2. Яка властивість характерна для води?
Б велика теплоємність

3. Який хімічний елемент входить до складу гормонів щитоподібної залози?
В Йод

4. Речовина, що здатна розчинятися у воді, належить до
Б активних

5. На якому рівні організації життя відбувається зберігання та реалізація спадкової інформації?
А молекулярному

6. Установіть відповідність між методами біологічних досліджень та їхнім змістом.
1Г, 2В, 3Б, 4А.

7. Укажіть функції води, що відповідають наведеним процесам. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.
1 1 2.

Варіант 2

1. Яка наука досліджує особливості будови тканин?
Г гістологія

2. За допомогою якого ув’язку молекули води з’єднуються між собою?
В ковалентного полярного

3. Нестача якого хімічного елемента в організмі людини викликає руйнування емалі зубів?
Г Фосфору

4. Речовина, яка практично нерозчинна у воді, належить до:
А гідрофобних

5. Метод біологічних досліджень, під час якого відбувається постійне спостереження за перебігом пев них процесів,— це:
А моніторинг

6. Установіть відповідність між структурами та ріннями організації життя.
1Г, 2Б, 3В, 4А

7. Укажіть ознаки, що відповідають біологічній ролі неорганічних сполук. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.
2 1 1

Повідомити про помилку