Самостійна робота 3. Органічні речовини. Ліпіди і нуклеїнові кислоти. АТФ

ВАРІАНТ 1

1. До складу АТФ входить
А аденін

2. Яка сполука ліпідної природи є елементом клітинної мембрани?
Б фосфоліпід

3. Кожний нуклеотид складається з:
А нітрогеновмісної основи, моносахариду і залишку ортофосфатної кислоти

4. Молекули якої речовини запобігають надлишковому випаровуванню води листками рослин?
А воску

5. Який вітамін належить до групи ліпідів?
А D

6. Установіть відповідність між масовою часткою (від загальної кількості) запропонованого нуклеотиду та масовою часткою інших нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК.
1 Ц = 16% — В А = 34 %; Г = 16 % ; T = 34 %
2 Г = 35% — A Ц = 35 %; А = 15 % ; T = 15 %
3 А = 14% — Г T = 14 %; Г = 36 %; Ц = 36 %
4 Т = 25% — Б Г = 25 %; А = 25 %; Ц = 25 %

7. Укажіть правильні ознаки щодо нуклеїнових кислот. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Скільки ланцюгів нуклеотидів утворює молекулу ДНК? Яка нітратна основа відсутня в нуклеотидах РНК? Який вуглевод входить до складу нуклеотиду ДНК?
  1 тимін 1 дезоксирибоза
2 два    
     

ВАРІАНТ 2

1. Мономером нуклеїнових кислот є
А нуклеотид

2. Які сполуки ліпідної природи здійснюють регуляторну функцію?
В стероїди

3. Складовими нейтральних жирів є речовини:
Б жирні кислоти і амінокислоти

4. Молекули якої речовини відіграють роль універсального джерела енергії для біохімічних реакцій?
А АТФ

5. Який вітамін не належить до групи ліпідів?
В В6

6. Установіть відповідність між масовою часткою (від загальної кількості) запропонованого нуклеотиду та масовою часткою інших нуклеотидів у фрагменті молекули ДНК.
1 A = 17 % — Б Г = 33 % ; T = 17 % ; Ц = 33 %
2 T = 22 % — Г Г = 28 %; А = 22 %; Ц = 28 %
3 Г = 40 % — А Ц = 40 %; А = 10 %; T = 10 %
4 Ц = 34 % — В A = 16 %; Г = 34 %; T = 16 %

7. Укажіть правильні ознаки щодо нуклеїнових кислот. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Скільки існує типів нуклеїнових кислот? Яка нітратна основа відсутня в нуклеотидах ДНК? Який вуглевод входить до складу нуклеотиду РНК?
     
    2 рибоза
3 (п’ять) 3 урацил  

Повідомити про помилку