Самостійна робота 5. Структура клітини. Двомембранні органели. Ядро, його структурна організація та функції. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика

ВАРІАНТ 1

1. Яка структура еукаріотичної клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток?
В ядро

2. Органела клітини, яка забезпечує синтез АТФ:
А мітохондрія

3. Клітинна стінка прокаріотів містить:
Б муреїн

4. Яка органела відсутня в клітинах вищих рослин?
Г клітинний центр

5. Криста — це:
А виріст внутрішньої мембрани мітохондрій

6. Установіть відповідність між позначеними структурними частинами хлоропласта та їхніми назвами.
1 — Б строма
2 — А зовнішня мембрана
3 — Г грана
4 —  В тилакоїд

7. Укажіть структури ядра, що відповідають наведеним ознакам. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Напівпрозоре внутрішнє середовище ядра Структура, що виконує бар’єрну, рецепторну та транспортну функції Структура, що виконує генетичну функцію клітини і формує хромосоми
  1 оболонка ядра 1 хроматин
2 ядерний сік    
     

ВАРІАНТ 2

1. Яка структура клітини бактерій регулює її розмноження, ріст і розвиток?
Г нуклеоїд

2. Органела клітини, у якій відбувається синтез органічних речовин із неорганічних:
А хлоропласт

3. Клітинна стінка грибів містить:
В хітин

4. Яка органела відсутня у тваринній клітині?
Б хлоропласт

5. Тилакоїд — це:
А виріст внутрішньої мембрани мітохондрій

6. Установіть відповідність між позначеними структурними частинами мітохондрії та їхніми назвами.
1 — А зовнішня мембрана
2 — Б внутрішня мембрана
3 — В кристи
4 — Г матрикс

7. Укажіть структури ядра, що відповідають наведеним ознакам. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Складається з двох мембран, що містять пори Місце синтезу рибосомних РНК та утворення рибосом Головний компонент ядра
1 оболонка ядра 1 ядерце  
     
    3 ядерний сік

 

Зворотній зв’язок