Самостійна робота 7

ВАРІАНТ 1

1. Спосіб запису послідовності амінокислот у молекулах білка за допомогою послідовності нуклеотидів у нуклеїнових кислотах — це:
Б генетичний код

2. Як називаються гени, що несуть інформацію про структуру певних поліпептидів?
А структурні

3. Процес синтезу РНК з використанням ДНК як матриці — це:
А транскрипція

4. Яка органела містить позаядерну ДНК?
В хлоропласт

5. Ділянка ланцюга ДНК має послідовність нуклеотидів: ГТА АДА ЦТА ГТТ. Яка первинна структура фрагмента білка відповідає цій ділянці ДНК?
А гіс — цис — асп — глн

6. Установіть відповідність між назвами нуклеїнових кислот та функціями, які вони виконують.
1 ДНК — В зберігання і передача спадкової інформації
2 мРНК — Г перенесення спадкової інформації до місця синтезу білка
3 рРНК — Б комплексі з білками виконує структурну функцію
4 тРНК — А транспортування амінокислот до місця синтезу білка

7. Укажіть характеристики процесу трансляції. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Локалізація Забезпечує синтез Учасник процесу
2 цитоплазма    
     
  3 поліпептидного ланцюга 3 рибосома

ВАРІАНТ 2

1. Ділянка молекули ДНК, яка кодує послідовність амінокислот одного поліпептидного ланцюга,— це:
А ген

2. Як називаються гени, які контролюють і регулюють активність інших генів і процес біосинтезу білка?
Г регуляторні

3. Процес переведення нуклеотидної послідовності мРНК в амінокислотну послідовність білка — це:
В трансляція

4. Яка органела містить позаядерну ДНК?
Б мітохондрія

5. Ділянка ланцюга ДНК має послідовність нуклеотидів: ЦАА ТГГ ГАГ ТТТ. Яка первинна структура фрагмента білка відповідає цій ділянці ДНК?
Г вал — тре — лей — ліз

6. Установіть відповідність між назвами нуклеїнових кислот та їхніми характеристиками.
1 ДНК — Г складається з двох полінуклеотидних ланцюгів...
2 мРНК — А може утворювати з рибосомами комплекс — полісому
3 рРНК — В входить до складу субодиниць рибосом
4 тРНК — за формою нагадує листок коню шини

7. Укажіть характеристики процесу транскрипції Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Локалізація Забезпечує синтез Основний учасник процесу
1 ядро    
  2 РНК 2 РНК-полімераза
     

Повідомити про помилку