Самостійна робота 8. Збереження та реалізація спадкової інформації. Подвоєння ДНК. Поділ клітин. Статеві клітини та запліднення

ВАРІАНТ 1

1 Життя клітини від одного поділу до наступного називається:
В клітинним циклом

2 Унаслідок мейозу в еукаріотів звичайно утворюються клітини:
А гаплоїдні

3 Якщо материнські клітини мали 10 хромосом, то дочірні клітини після мітозу одержують набір хромосом:
Б 10

4 Якій тварині притаманне зовнішнє запліднення?
Б окунь річковий

5 Якій тварині притаманний непрямий розвиток?
А жаба озерна

6 Установіть відповідність між фазами першого поділу мейозу та процесами, які в них відбуваються
1 профаза І — Б кон’югація і кросинговер
2 метафаза І — Г розташування гомологічних хромосом по екватору клітини
3 анафаза І — А розходження до полюсів по одному гомологу з кожної пари гомологічних хромосом
4 телофаза І — В деспіралізація хромосом

7 Укажіть характерні ознаки хромосом. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика.

Як називаються білки, які входять до складу хромосоми? Як називається ділянка хромосоми, що з’єднує сестринські хроматиди? Які хромосоми називають гетерохромосомами?
  1 центромера  
2 гістони    
    3 статеві

ВАРІАНТ 2

1 Як називається стадія життєвого циклу клітини між двома поділами?
А інтерфаза

2 Унаслідок мітозу в еукаріотів звичайно утворюються клітини:
В диплоїдні

3 Якщо материнські клітини мали 12 хромосом, то дочірні клітини після мейозу одержують набір хромосом:
В 6

4 Якій тварині притаманне внутрішнє запліднення?
Б беззубка звичайна

5 Якій тварині притаманний прямий розвиток?
В горобець хатній

6 Установіть відповідність між фазами мітозу та процесами, які в них відбуваються:
1 анафаза — Б розходження дочірніх хромосом до полюсів клітини
2 телофаза — Г поділ цитоплазми клітини
3 метафаза — А розміщення хромосом по екватору клітини
4 профаза — В руйнування оболонки ядра

7 Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Укажіть характерні ознаки хромосом.

Як називаються дві поздовжні частини, з яких складається хромосома? Хромосоми спіралізуються під час Як називаються хромосоми, що є однаковими за формою, розмірами та будовою?
1 хроматиди    
    2 гомологічні
  3 профази мітозу  

Повідомити про помилку