Варіант 1

1. До яких організмів належать хламідомонада, хлорела та евглена?
А одноклітинні еукаріоти

2. Які з органел наявні в бактеріальній клітині?
Г рибосоми

3. Який паразитичний твариноподібний організм нестатево розмножується в еритроцитах і клітинах печінки людини?
А малярійний плазмодій

4. Яка з тварин має діафрагму?
В кріль

5. Яка тканина складається з видовжених багатоядерних волокон і якій властива скоротливість?
Б посмугована м’язова

6. Які функції виконують фосфоліпіди?
В входять до складу клітинних мембран

7. Які клітини організму забезпечують транспорт кисню?
В еритроцити

8. У якій кровоносній судині найвищий тиск?
Г аорта

9. Які гени утворюють групу зчеплення?
Б гени однієї хромосоми

10. На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси будуть безпосередньо порушені?
А трансляції

11. Який вид руху притаманний для рослин?
Г гігроскопічний

12. «Квіти зазвичай дрібні, часто голі і неяскраві, пилку багато, він дрібний» — це ознаки:
А вітрозапильних рослин

13. Який покрив має тіло плоских червів?
Г шкірно-м’язовий мішок

14. Як називають чоловічі статеві гормони?
Г андрогени

15. Що забезпечує скорочення м’язів живота в процесі дихання?
А глибокий вдих

16. Які залози належать до залоз лише зовнішньої секреції?
А печінка та потові залози

17. Який генотип містить однакові алелі певного гена?
Г АА

18. Визначте тип ланцюга живлення «опале листя → дощовий черв’як кріт → лисиця».
В детритний

19. Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Г II, III і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
А І і ІІ

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні. 2
А І і II

22. Установіть відповідність між видом безумовного рефлексу та його проявом.
А3, Б1, В4, Г2.

23. Установіть відповідність між назвою методу дослідження живої природи та його характеристикою.
А3, Б4, В1, Г5.

24. Укажіть послідовність змін біогеоценозу.
А озеро
Г озеро з підвищеним вмістом органічних речовин
В болото
Б ліс на торф’яному ґрунті

25. Визначте послідовність процесів під час зсідання крові.
Г руйнування тромбоцитів
Б виділення ферменту тромбопластину
А перетворення протромбіну на тромбін
В перетворення фібриногену на фібрин

Зворотній зв’язок