Варіант 10

1. За допомогою якого приладу вивчають будову клітинних органел?
В електронний мікроскоп

2. Які з рослин забезпечують утворення боліт?
В мохоподібні

3. Яка тварина занесена до Червоної книги України?
Б зубр

4. Яка тварина веде паразитичний спосіб життя?
А печінковий сисун

5. До складу якої структури входить хрящова тканина?
В гортань

6. Який шар шкіри людини бере участь у виникненні ефекту «гусячої шкіри»?
Б дерма

7. Яка кістка належить до мозкового відділу черепа?
В потилична

8. У разі якого захворювання гострота зору знижується в сутінковий і нічний час?
Г куряча сліпота

9. Які речовини побудовані із залишків амінокислот?
Б білки

10. Як називаються мутації, що виникають у результаті зміни структури хромосом?
В хромосомні

11. Визначте ознаку подібності голонасінних і покритонасінних рослин.
Б у процесі розмноження відбувається запилення

12. Який переважаючий спосіб поширення плодів характерний для кульбаби лікарсько'і?
В вітром

13. Які комахи можуть спричиняти значні втрати у сільському господарстві?
Г сарана, попелиця, колорадський жук

14. Яка тварина має два зародкові листки?
А актинія

15. У якій частці кори півкуль головного мозку розміщена центральна частина зорового аналізатора?
А потилична

16. Які характеристики має кров першої групи у людей?
В у крові містяться аглютиніни α і β

17. Вкажіть, які гамети утворюються в особин з генотипом АаВВ.
Б АВ, аВ

18. Вкажіть, що називають «межею витривалості виду».
В інтенсивність дії екологічного фактору, яка унеможливлює існування організмів

19. Проаналізуйте твердження щодо організмів, зображених на малюнку, та виберіть правильні.
I — це багаторічні рослини
II — це комплексні симбіотичні організми
III — вони є індикатором кислотності ґрунту
IV — вони є індикатором чистоти повітря
В II і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до комах
II — належить до членистоногих
III — може бути переносником інфекційних хвороб
IV — характерні фасеткові (складні) очі
В ІI і III

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — це орган травної системи
II — це орган видільної системи
III — стрілка вказує на сечівник
IV — стрілка вказує на сечовід
Г II і IV

22. Установіть відповідність між органом та парою органів, які ним поєднані.
А5, Б1, В3, Г4.

23. Установіть відповідність між назвою процесу та його змістом.
А2, Б1, В3, Г5.

24. Установіть правильну послідовність проходження світлових променів через оптичну систему ока.
Б рогівка
Г зіниця
А кришталик
В склисте тіло

25. Розмістіть організми в екологічній піраміді, починаючи з вершини.
Б яструб
Г синиця велика
А білан капустяний
В капуста білоголова

Зворотній зв’язок