Варіант 12

1. Які з органів рослин є репродуктивними (генеративними)?

Б квітка, насінина, плід

2. Який газ виділяють рослини у процесі фотосинтезу?

А кисень

3. Який одноклітинний організм рухається за допомогою війок?

Б інфузорія

4. Яка тканина властива тваринному організму?

В нервова

5. Яка тривалість серцевого циклу в разі 75-ти серцевих скорочень за 1 хвилину?

Г 0,8 секунди

6. Як називається клітина хрящової тканини?

Б хондроцит

7. Який основний спосіб транспортування кисню кров’ю?

А у складі нестійкої сполуки з гемоглобіном

8. Визначте тип з’єднань кісток, до якого належить шов.

А нерухомий

9. Вкажіть, як називається процес виправлення пошкоджень у молекулах ДНК.

В репарація

10. Вкажіть ознаки, які є альтернативними.

Г темна і світла емаль зубів

11. Що являє собою шишка в голонасінних?

А видозмінений генеративний пагін

12. Яке твердження щодо лишайників правильне?

В складаються з двох компонентів — водорості і гриба

13. Які тварини мають зовнішній скелет?

А павук-хрестовик, річковий рак

14. У якої з наведених тварин відсутня травна система у зв’язку з паразитичним способом життя?

В стьожак

15. Який відділ головного мозку має кору?

В мозочок

16. Відберіть правильне твердження щодо травлення білків

Б білки розщеплюються в кислому і в лужному середовищі

17. Сперматозоїд і яйцеклітина подібні між собою за...

Г. кількістю хромосом

18. Як впливає на стійкість екосистеми збільшення видового різноманіття?

А зростає

19. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

I — належить до царства Рослини
II — належить до царства Гриби
III — є сировиною для отримання пеніциліну
IV — стрілка вказує на суцвіття
Г ІІ і ІІІ

20. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.

I — характерне внутрішнє запліднення
II — характерний прямий розвиток
III — характерний непрямий розвиток
IV — покриви представлені зволоженою шкірою
Б І і II

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.

I — ця структура характерна для дітей грудного віку
II — це кутній зуб
III — стрілка вказує на дентин
IV — стрілка вказує на пульпу
Г II і IV

22. Установіть відповідність між органом і властивою йому функцією.

А2, Б1, В5, Г3.

23. Установіть відповідність між генетичним поняттям (або законом) та явищем, яке вони описують.

А3, Б2, В4, Г1

24. Розташуйте частини скелета в послідовності зменшення кількості кісток, які вони містять.

Б передпліччя
Г поперековий відділ хребта
А шийний відділ хребта
В грудна клітка

25. Установіть послідовність зв’язків, які утворюють структури білкової молекули, починаючи з первинної.

Б пептидні зв’язки
В водневі зв’язки
А електростатичні, йонні, сили гідрофобної взаємодії
Г сили гідрофобної взаємодії

Зворотній зв’язок