Варіант 7

1. Які організми здатні утворювати органічні речовини з неорганічних під дією енергії сонячного світла?
Г рослини

2. Які одноклітинні гриби людина використовує в харчовій промисловості?
Б дріжджі

3. Які особливості розмноження і розвитку плазунів?
А яйцекладні тварини, розвиток — прямий

4. Яким шляхом потрапляє до організму людини дизентерійна амеба?
Б із забрудненою водою та їжею

5. Збудником якого захворювання є вірус?
В грип

6. Які структури шкіри відіграють важливу роль у терморегуляції?
Г потові залози

7. Як називають речовини, що виділяються безпосередньо в кров залозами внутрішньої секреції?
Б гормони

8. Який тип нервової системи властивий меланхоліку?
Г слабкий

9. Що є мономерами нуклеїнових кислот?
Г нуклеотиди

10. У якій фазі мейозу відбувається кон’югація?
А профаза

11. Виберіть ознаку, спільну для грибів і тварин, але відсутню у рослин.
А наявність сечовини як продукту обміну речовин

12. Яка речовина рослинного походження має антибактеріальні властивості?
Б фітонцид

13. Який орган є в річкового рака, але відсутній у ланцетника?
А очі

14. Який вид імунітету формується в разі введення лікувальних сироваток?
Г штучний пасивний

15. Яка структура містить механорецептори і відіграє провідну роль у сприйнятті зміни напрямку руху людини?
Г півколові канали

16. У якій частині спинного мозку розташовуються тіла рухових нейронів?
А передні роги

17 Укажіть рецесивний гомозиготний генотип.
Г aa

18 Виберіть твердження, що характеризує місце консументів в екологічній ціраміді.
В займають будь-який трофічний рівень, крім першого

19. Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
І — клітина представника царства Рослини
II — клітина представника царства Тварини
III — клітина представника царства Гриби
IV — стрілка вказує на хлоропласт  
Б І і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
І — належить до хордови
II — належить до земноводних (амфібій)
III — властивий прямий розвиток
IV — має трикамерне серце
Г І, II і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до травної системи
II — належить до опорно-рухової системи
III — складається з кісткової тканини
IV — стрілка вказує на тіло хребця
В ІI і III

22. Установіть відповідність між об’єктом (процесом, явищем) і рівнем організації живої матерії.
А2, Б5, В3, Г1.

23. Установіть відповідність між органом та системою органів, до якої він належить.
А3, Б5, В4, Г1

24. Розташуйте в правильній послідовності події, що відбуваються під час біосинтезу білка.
Г субодиниці рибосоми з’єднуються між собою і з інформаційною РНК
Б до транспортних РНК приєднуються амінокислоти
В кодони інформаційної РНК взаємодіють з антикодонами тРНК
А утворюється поліпептидний ланцюг

25. Розташуйте відділи хребта людини, починаючи з розташованого найвище.
Г шийний
В грудний
А поперековий
Б крижовий

Зворотній зв’язок