Четверта частина «А»

1. Обґрунтуйте визначальну роль продуцентів у функціонуванні екосистем.

2. Порівняйте будову молекул ДНК та мРНК.

3. Поясніть важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики для виявлення і профілактики спадкових захворювань.

4. Поясніть основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна.

5. Поясніть роль вірусів у природі і житті людини.

6. Серед методів досліджень у генетиці виділіть ті, що допомагають установити причини спадкових захворювань людини.

7. Схарактеризуйте сучасні погляди на еволюцію органічного світу.

8. Поясніть переваги та можливі ризики використання генетично модифікованих організмів.

9. Поясніть роль природоохоронних територій у збереженні біологічного різноманіття та рівноваги в біосфері.

10. Поясніть взаємозв’язок процесів реалізації спадкової інформації.