Четверта частина «Б»

1. Складаючи власний родовід, учень зміг зібрати дані про своїх рідних і двоюрідних братів і сестер, про родини батьків. Інформацію про родини своїх дідусів та бабусь зібрати не вдалося. Оцініть можливості застосування генеалогічного аналізу за такого обсягу інформації.

2. Забарвлення в норок визначає один ген з повним домінуванням. Схрещування коричневої норки із сірою дало лише коричневих нащадків. У другому поколінні отримано 45 коричневих і 15 сірих норок. Наведіть хід схрещування та встановіть фено- і генотипи потомства.

3. Поясніть принципи раціонального харчування, спираючись на знання про речовини клітини.

4. Сформулюйте роль селекції у забезпеченні людства продуктами харчування, вовною, бавовною, будівельними, паливними та іншими матеріалами біологічного походження.

5. Оцініть можливі позитивні та негативні наслідки застосування сучасної біотехнології.

6. Оцініть можливості людства компенсувати негативний антропогенний вплив на навколишнє середовище.

7. Обґрунтуйте заходи захисту людини від впливу мутагенних чинників.

8. Обґрунтуйте заходи щодо охорони природи вашого регіону на основі здобутих знань.

9. Проаналізуйте гіпотези виникнення життя на Землі. Яка, на вашу думку, є найбільш імовірною?

10. Поясніть роль дарвінізму в становленні сучасних поглядів на еволюційний процес.