Варіант 1

Перша частина

1. Укажіть рослину, що належить до голонасінних.
В тис ягідний

2. Укажіть тварину, яка має членисті кінцівки.
Б бджола медоносна

3. Укажіть клітину людського організму, здатпу утворювати несправжні ніжки (псевдоподії)
А лейкоцит

4. Укажіть залозу, що виробляє інсулін.
Б підшлункова

5. Укажіть мономер молекули білка
Б амінокислота

6. Укажіть органелу еукаріотичної клітини, що бере участь у формуванні веретена поділу.
В клітинний центр

7. Укажіть речовини, що утворюються у результаті повного окиснення глюкози.
Г вода і вуглекислий газ

8. Укажіть властивість генетичного коду.
В триплетність

9. Укажіть генотип людини, який містить лише домінантні алелі.
А АА

10. Укажіть критерій виду.
Б генетичний

11. Укажіть одиницю класифікації, що об’єднує різні види суниць.
А Рід

12. Укажіть компонент екосистеми, до якого належать рослиноїдні тварини.
Б консументи першого порядку

Друга частина

13. Під час досліду учні висадили у два горщики з грунтом по кілька зернівок пшениці. Ґрунт в обох горщиках поливали, але перший помістили на підвіконні, а другий — у непрозору шафу. За декілька діб з’явилися проросткии. Порівнявши їх, учні переконалися, що
Б проростки у другому горщику бли коротші ніж у першому

14. За допомогю мікроскопа учні спостерігали одноклітинний організм. Побачили, що він мас джгутики і чашоподібний хлоропласт. Який організм спостерігали учні?
Г хламідомонаду

15. Прочитайте текст. «У травному тракті людини під дією травних ферментів жири розщеплюються на (1), а білки — на (2)». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.
А 1 — гліцерол і жирні кислоти, 2 — амінокислоти

16. До лікарні потрапили два пацієнти з підозрою на одне й те саме інфекційне захворювання. З метою створення імунного захисту першому пацієнтові ввели відповідну сироватку, а другому — вакцину. В якого з пацієнтів сформується активний імунітет до захворювання?
Б у другого

17. Цю речовину можна знайти у матриксі мітохондрій. Однією з її важливих властивостей є кільцева структура. Укажіть цю речовину.
Б ДНК

18. Порівнюючи будову двох клітин, дослідники встановили, що перша клітина має клітинну оболонку (стінку), а в складі цитоплазми — рибосоми; друга клітина у цитоплазмі містить пластиди, її поверхневий апарат також представлений клітинною оболонкою (стінкою). Цієї інформації достатньо для того, щоб стверджувати, що
В друга клітина має рослинне походження

19. Під час світлової стадії фотосинтезу синтезуються молекули (1) та розщеплюються молекули (2).
В 1 — АТФ, 2 — води

20. У процесі мейотичного поділу гаплоїдна клітина поділилася на дві гаплоїдні. Це могло відбутися
В лише під час другого поділу

21. Ген, що обумовлює чорний колір шерсті у морських свинок, повністю домінує над геном, що обумовлює білий колір. Який відсоток морських свинок у F1 у разі схрещування АА х аа буде чорного кольору?
А 100%

22. У популяціях (1) самок набагато більше, ніж самців, а в популяціях (2) переважають особини, що утворилися внаслідок нестатевого розмноження.
Б 1 — бджіл, 2 — амеби протея

Третя частина

23. Проаналізуйте твердження щодо органа рослини, позначеного на рисунку стрілкою, й укажіть правильні. І — з нього може розвиватися квітка; II — зовнішні покриви мають захисне значення.
В обидва правильні

24. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні.
І — ріст супроводжується линянням; II — розмноження нестатеве; III — має п’ять пар грудних ходильних кінцівок.

А лише І і II

25. Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні.
І — цифрою 1 позначено аксон; II — цифрою 2 позначено дендрит; III — цифрою 3 позначено тіло клітини.

Г І, II, III

26. Установіть відповідність між групою організмів (1–4) та її характеристикою (А–Д).
1 рослини — Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу
2 тварини — Г надмембранний комплекс представлений глікокаліксом
3 гриби — А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид
4 еубактерії — Д клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

27. Визначте послідовність переходу енергії між учасниками наземної екосистеми.
1 — В рослина
2 — А попелиця
3 — Б мурашка
4 — Г кріт