Варіант 4

1. Укажіть голонасінну рослину.
А сосна

2. Укажіть тварину, органами дихання якої є зябра.
Б рак річковий

3. Укажіть структури людського організму, утворені хрящовою тканиною.
А надколінки

4. Укажіть біологічно активні речовини слини, що здатні прискорювати перебіг хімічних реакцій в організмі.
Г ферменти

5. Згідно з правилом екологічної піраміди, з попереднього на наступний трофічний рівень переходить частка біомаси, еквівалентна.
Г 10%

6. Укажіть продукт харчування, який з давніх часів виготовляють із застосуванням біотехнології.
Б хліб

7. Селекціонери сільськогосподарських рослин створюють нові.
Б сорти

8. Укажіть речовину, яка є універсальним джерелом енергії для забезпечення реакцій пластичного обміну, що відбуваються усередині клітини.
Б АТФ

9. Укажіть одномембранну органелу еукаріотичної клітини.
А лізосома

10. Під час хемосинтезу відповідні організми використовують енергію, що виділяється у процесі
Г окиснення неорганічних сполук

11. Укажіть жіночу статеву клітину.
А яйцеклітина

12. Збільшення маси м’язів у результаті тренувань є проявом мінливості
А модифікаційної

13. Двоє учнів під час прогулянки у парку побачили на стовбурі дерева гриб-трутовик. Один учень сказав, що тіло гриба складається з окремих ниток-гіфів, а другий стверджував, що у цього організму відсутні тканини. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

14. На екскурсії в зоопарку двоє школярів спостерігали за пінгвінами. Один школяр припустив, що тіло птахів укрите не пір’ям, а волоссям, а другий додав, що їм притаманне живородіння. Хто зі школярів має рацію?
Г обидва помиляються

15. Проаналізуйте твердження стосовно видів кровотеч і вкажіть правильні. І — для артеріальної кровотечі характерна висока швидкість крововиливу; II - капілярну кровотечу легко зупинити за допомогою засобів, що є в домашній аптечці.
В обидва правильні

16. Порівнюючи першу та другу сигнальні системи, дослідники дійшли висновку про те, що
Б друга сигнальна система забезпечує сприйняття засобами мови

17. Як називають еволюційний процес розходження ознак споріднених груп організмів унаслідок адаптації до різних умов існування?
Б дивергенція

18. Масову загибель риби у стоячих водоймах під час спекотного періоду спричиняє надмірне розмноження
В ціанобактерій

19. Укажіть біологічні об’єкти, що перебувають на одному рівні організації живого.
Б серце та гіпофіз

20. У ході ембріонального розвитку хребетні тварини проходять послідовно такі стадії:
В зигота, бластула, гаструла

21. Укажіть метод досліджень, за допомогою якого учені оцінюють ефективність дії засобів захисту сільськогосподарських рослин.
Г експериментальний

22. Під час мітотичного поділу клітини роз’єдналися дочірні хромосоми. Укажіть фазу мітозу, на якій це сталося.
В анафаза

23. Проаналізуйте твердження стосовно рослини, зображеної на рисунку, й укажіть правильні. І — розмножується насінням; II — запилюється за допомогою вітру; III — формує сухі плоди.
А лише І і III

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — має одне коло кровообігу; II — видільна система представлена нирками; III — травна система закінчується клоакою.
А лише І і II

25. Проаналізуйте твердження стосовно механізму колінного рефлексу, та вкажіть правильні. І — цифра 1 вказує на чутливий нейрон; II — цифра 2 вказує на руховий нейрон; ІІІ — цифра 3 вказує на робочий орган.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між генотипом (1-4) і його фенотиповим проявом (А—Д). Гени, що обумовлюють сірий колір тіла та довгі крила, повністю домінують над генами, що обумовлюють чорний колір тіла та короткі крила
1 AABB — А сіре тіло, довгі крила 
2 aaBb — Г чорне тіло, довгі крила
3 Aabb — В сіре тіло, короткі крила
4 aabb — Б чорне тіло, короткі крила

27. Установіть послідовність етапів біосинтезу білка
1 Г транскрипція
2 В вихід мРНК у цитоплазму
3 Б трансляція
4 А набування білком вторинної структури

Повідомити про помилку