Варіант 6

1. Як називають вегетативне тіло гриба?
В міцелій

2. Шкірні покриви, вкриті лусками, характерні для
А риб

3. Чим відрізняється гуморальна регуляція функцій організму від нервової?
В меншою енерговитратністю

4. Укажіть формений елемент крові, що бере участь у формуванні клітинного імунітету.
А В-лімфоцит

5. Укажіть спадкове захворювання людини.
Б дальтонізм

6. Укажіть рушійну силу еволюції за Ч. Дарвіном
Б природний добір

7. Укажіть тверду оболонку нашої планети, що частково входить до структури біосфери.
В літосфера

8. Сукупність рослин одного виду з певними спадковими особливостями, створеними людиною у результаті штучного добору, — це
В сорт

9. Укажіть метод біологічних досліджень, за допомогою якого вчені ведуть багаторічні фенологічні спостереження.
Г моніторинг

10. Молекула ДНК, на відміну від молекули РНК, містить
Б тимін

11. Укажіть речовини, які синтезуються на мембранах гранулярної (шорсткої) ендоплазматичної сітки.
Г білки

12. Молекулярний кисень під час фотосинтезу виділяється
А під час світлової фази

13. На вологому камінні вздовж лісового струмка зростає рсолина, у якої формується лише вегетативний орган, який називають «пагоном». До якої групи вона належить?
Б мохоподібні

14. У зоопарку двоє школярів спостерігали за черепахами. Один школяр сказав, що черепахи належать до рептилій. Другий сказав, що вони розмножуються, відкладаючи яйця. Хто з них має рацію
В обидва мають рацію

15. Проаналізуйте твердження стосовно ендокринної системи та вкажіть правильні. І — підшлункова та статеві залози належать до залоз змішаної секреції; II — гіпофіз виділяє в кров гормон адреналін
А лише І

16. Порівнюючи кровоносну та лімфатичну системи, учні дійшли висновку про те, що
А кров і лімфа рухаються судинами

17. Укажіть правильний перелік органел, у яких синтезується АТФ.
Г хлоропласти та мітохондрії

18. Положення «кожен триплет відповідає лише одній амінокислоті» є властивістю генетичного коду, а саме —
Б однозначність

19. У процесі застосування цитогенетичного методу дослідження спадковості учені визначають
В каріотип

20. Учні вивчали мітоз та висловили судження. Перший учень сказав, що в інтерфазі перед мітозом кількість молекул ДНК подвоюється. Другий учень зауважив, що мітоз забезпечує утворення двох дочірніх клітин. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

21. Вивчаючи вуглеводи у клітині, вчені встановили, що вони виконують такі функції:
Г структурну та енергетичну

22. Укажіть тип екосистеми, до складу якої входять куниця і білка.
В лісова

23. Проаналізуйте твердження стосовно будови стебла деревної рослини й укажіть правильні.
І — цифра 1 указує на серцевину; II — цифра 2 вказує на деревину; III — цифра 3 вказує на камбій.

В лише І і ІІ

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні. І — має чотирикамерне серце; II — травний тракт у неї закінчується анальним отвором; III — у ротовій порожнині відсутні зуби.
В лише І, III

25. Проаналізуйте твердження стосовно кровоносної системи людини та вкажіть правильні. І — цифра 1 указує на нижню порожнисту вену; ІІ — цифра 2 вказує на аорту; ІІІ — цифрою 3 позначено легеневу вену.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між фазами поділів мейозу (1-4) та процесами (А-Д), що відбуваються на них.
1 профаза І — Г кросинговер
2 анафаза І — Д розходження до полюсів двохроматидних хромосом
3 метафаза ІІ — Б на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом
4 анафаза ІІ — В до полюсів клітини розходяться хроматиди

27. Визнайте послідовність засвоєння біомаси у наземній екосистемі, починаючи з процудентів.
Б горох
Г гусінь
В синиця
А яструб

Зворотній зв’язок