Варіант 8

1. Агар-агар — речовина, яку використовують для виготовлення таких ласощів, як мармелад і пастила. Укажіть організм, з якого добувають цю речовину.
В водорість

2. Укажіть тварину, що веде паразитичний спосіб життя.
В аскарида людська

3. Укажіть орган дихальної системи людини.
В трахея

4. Укажіть орган травної системи, в якому утворюється хлоридна кислота.
В шлунок

5. Укажіть рівень організації, на якому перебуває еритроцит.
Г клітинний

6. Яку функцію в клітині виконують ліпіди?
А резервну

7. Укажіть органелу,  основна функція якої — синтез АТФ.
А мітохондрія

8. Сукупність реакцій окиснення органічних речовин з виділенням енергії, — це
В клітинне дихання

9. Гамети в тваринному організмі утворюються в результаті
В мейозу

10. Укажіть мінливість, що спричинена впливом умов довкілля і не пов’язана зі змінами генотипу.
Г модифікаційна

11. Укажіть науку, що вивчає вимерлі організми.
А палеонтологія

12. До автотрофних організмів належать
А сальвінія плаваюча

13. Учні вивчали голонасінні рослинні і висловили судження щодо характерних ознак цих рослин. Укажіть правильне судження.
Г насінини не захищені стінками плоду

14. Серед експонатів зоологічного музею учні побачили кістковий скелет тварини, в якої були відсутні ребра. Один учень припустив, що цей скелет належить амфібії, другий — що може бути скелет ящірки. Хто з них зробив правильне припущення?
А лише перший

15. Проаналізуйте твердження стосовно дихальної системи та вкажіть правильні. І — газообмін у легенях базується на явищі дифузії; II — гортань — це орган, що містить голосові зв’язки.
В обидва правильні

16. Учні вивчали парасимпатичну нервову систему і висловили судження щодо наслідків впливу її роботи на організм людини. Укажіть правильне судження.
В збільшує виділення шлункового соку

17. На відміну від тваринної клітини, рослинна клітина містить
В пластиди

18. Йони якого хімічного елемента беруть участь у процесі зсідання крові в організмі людини?
А Ca

19. Учні вивчали процес фотосинтезу та висловили судження. Перший учень сказав, що процес відбувається в мітохондріях. Другий учень зауважив, що реакції світлової фази перебігають на мембранах тилакоїдів. Хто з них має рацію?
Б лише другий

20. Еволюційний процес виникнення подібних пристосувань до однакових умов у неспоріднених груп організмів — це
В паралелізм

21. Проаналізуйте твердження стосовно мутаційної мінливості та вкажіть правильні. І — унаслідок мутаційної мінливості відбувається зміна генотипу; II — ніколи не успадковується.
А лише І

22. Проаналізуйте твердження щодо ланцюга виїдання та вкажіть правильні. І — на першому трофічному рівні перебувають продуценти; II — другий трофічний рівень утворюють рослиноїдні тварини.
В обидва правильні

23. Укажіть літеру, якою позначено організм, що характеризується такими ознаками: розмножується насінням, у процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення.
Г 

24. На рисунку зображено представників ссавців. Якою літерою позначено тварину, що має великі різці й живиться рослинною їжею?
Б 

25. Проаналізуйте твердження щодо шкіри та укажіть правильні. І — цифрою 1 позначено елемент будови шкіри, який сприймає подразнення зовнішнього середовища; ІІ — цифрою 2 позначено елемент будови шкіри, який утворює та виділяє піт. ІІІ — цифра 3 вказує на волосяну цибулину
В лише II, III

26. Установіть відповідність між групами бактерій (1—4) та їхньою функцією у природі (А-Д).
1 бактерії гниття — А розщеплюють органічні сполуки
2 ціанобактерії — Д збагачують ґрунт і водойми киснем
3 паразитичні бактерії — Б спричиняють захворювання тварин
4 нітрифікуючі бактерії — В окиснюють амоніак

27. Установіть послідовність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.
Б молекула
А клітина
В організм
Г біосфера

Повідомити про помилку