Варіант 4

1. Дата відкриття Антарктиди
(Г) 28 січня 1820 р.

2. Територія, яку Геродот називав Скіфією
(Г) Південь України

3. До метаморфічних порід належать
(А) гнейс і мармур

4. Назву Тихому океану дав
(Г) Фернан Магеллан

5. Значні запаси алмазів Африки зосереджено
(Б) у південних районах

6. Паралель, що має відношення до Австралії
(В) південний тропік

7. Крим був приєднаний до складу України
(Г) 1954 р.

8. Під час вивчення зміни грунтів, рослинного покриву, природних комплексів учені
(А) здійснюють експедиційні дослідження

9. Дніпровсько-Донецька западина належить до
(А) Східноєвропейської платформи

10. Умовний знак, яким позначено на карті родовища корисних копалин: Білозерське, Керченське, Криворізьке
(А) ▲

11. Основний кліматичний пояс, у якому розташована Україна
(В) помірний

12. Найбільше за об’ємом водосховище Дніпровського каскаду
(Б) Каховське

13. Типові грунти лісостепу України
(В) чорноземи

14. Група країн, які розвивались в умовах командно-адміністративної економічної системи
(А) постсоціалістичні країни

15. Сучасна високорозвинута постіндустріальна держава, яка має давню історію
(А) Японія

16. Підприємства, що перебувають у власності місцевих територіальних громад
[Б] комунальні підприємства

17. Показник, який забезпечує високе місце України в рейтингу країн за індексом людського розвитку
(Б) рівень освіти населення

18. Країна, яка НЕ с членом ОПЕК
(В) Афганістан

19. Держава, яка посідає перше місце у світі за довжиною залізниць
(В) США

20. Головний чинник розміщення підприємств текстильної промисловості
(А) сировинний

21. Установіть відповідність між географічними поняттями та їхнім змістом
1 азональність — А поширення будь-якого природного об’єкта...
2 висотна поясність — Г закономірна зміна природних компонентів...
3 широтна зональність — Б послідовна зміна географічних поясів і прир..
4 довготна зональність —  В послідовна зміна природних зон зі сходу...

22. Установіть відповідність між районами Північної Америки та середньорічними нормами опадів у них
1 тихоокеанське узбережжя Канади — А 2 000-3 000 мм
2 долина Смерті — Б 50-100 мм
3 п-ів Каліфорнія — В 100-200 мм
4 північ Канади — Г 400-450 мм

23. Установіть відповідність між географічними науками та напрямками, які вони вивчають
1 географія населення — В населення та особливості його діяльності
2 суспільна географія — Г геопросторова організація суспільства...
3 політична географія — А відносини між державами, політичними...
4 фізична географія — Б природні компоненти та їх відмінності...

24. Установіть відповідність між областями України та їх демографічними характеристиками
1 Закарпатська область — В одна з двох областей України, де спостерігають...
2 Львівська область — Г в етнічному складі населення багато поляків...
3 Донецька область — А характеризується значною часткою росіян...
4 Одеська область — Б локалізовані в межах області гагаузи; тут..

25. Установіть відповідність між рекреаційними ресурсами (курортами) та країнами, де вони розташовані
1 Чехія — Б Карлові Вари
2 США — В Гавайські острови
3 Франція — А Лазурний берег
4 Болгарія — Д Золоті Піски

26. Укажіть трьох мореплавців епохи Великих географічних відкриттів
[1] Фернан Магеллан [2] Христофор Колумб [3] Амеріго Веспуччі

27. Укажіть три держави Євразії, на території яких поширена зона Тайги
[2] Фінляндія [3] Норвегія [5] Росія

28. Укажіть три тектонічні структури, які належать до складчастої системи Карпат
[1] Карп, складч. обл. [3] Передкарп. прогин [4] Закарп. прогин

29. Укажіть три правильні твердження, які характеризують сучасні особливості машинобудування у світі
[2] машинобудування... [3] машин, забезпеч... [5] у машинобуд. часто...

30. Дайте визначення понятта «літосфера».
Літосфера — верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора й верхня частина мантії до астеносфери.

31. Проведіть порівняння тектонічних структур та рівнинних форм рельєфу в межах України.
Кожній з тектонічних структур на території рівнинної частини України відповідають певні форми рельєфу. Український кристалічний щит відповідає Придніпровській височині, Волино-Подільській плиті відповідає Подільська височина, Причорноморській западині — Причорноморська низовина, Дніпровсько-Донецькій западині — Придніпровська низовина, Донецькій складчастій області — Донецький кряж, відрогам Воронезького кристалічного масиву — окраїна Середньоруської височини.

32. Які риси видобутку кам’яного вугілля у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні?
Львівсько-Волинський басейн розташований на заході України, має площу близько 10 тис. км2. Максимальна потужність кам’яновугільних шарів — 2,8 м. Вугілля сірчисте; його використовують як енергетичну сировину та для коксування. Шахтовим способом тут можна розробляти лише 30 % запасів вугілля. Тому потрібно розширювати добування шляхом підземної газифікації в районах з малопотужними шарами вугілля.

33. Визначте коефіцієнт зволоження, якщо відомо: у місті А випаровуваність становить 357 мм, а річна кількість опадів — 488 мм.

1,3

34. Визначте різницю місцевого часу між крайніми західною (22°05' сх. д.) та східною (40°15' сх. д.) географічними точками України.

1 год 12 хв 40 сек

35. Визначте обсяг виробництва вовняних тканин у Китаї з розрахунку на одну особу, якщо загальний валовий показник виробництва становить 1 150 млн м2 (заокруглити до цілого числа).

835

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що межують з Українським кристалічним щитом.

Тектонічні структури:
Волино-Подільська плита (1);
Дніпровсько-Донецька западина (2);
Донецька складчаста споруда (3);
Причорноморська западина (4).

Зворотній зв’язок