Варіант 2

1. Як називали слов’ян у першій половині І тис. н. е.?
В венеди, склавини, анти

2. На фото зображена
А Вишгородська ікона Богородиці

3. Території, які приєднав до Галицько-Волинської держави князь Лев Данилович.
А частина Закарпаття з Мукачевим, Люблінська земля

4. Укажіть назву української землі, окупованої Московським князівством на початку XVI ст., яку зображено на карті суцільною жирною лінією.
Г Чернігово-Сіверщина

5. Сутність поняття «фільварок».
А велике багатогалузеве господарство феодала, де сировину виробляли і переробляли, велося працею кріпаків.

6. Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, перекладена в 1556-1561 рр.
Г Пересопницьке Євангеліє

7. Прочитайте уривок і вкажіть історичного діяча, якому належать ці слова, а також те, за яких обставин це було сказано.
Г Богдан Хмельницький у Переяславі, виступаючи перед польськими послами

8. Прочитайте рядки життєпису історичного діяча й укажіть його ім’я та прізвище.
Б Петро Конашевич-Сагайдачний

9. Укажіть назву договору, згідно з яким на карті зображено кордони Української держави.
Б Зборівський договір

10. Стани суспільства в другій половині XVII ст.
А духовенство, козацтво, козацька старшина, міщанство, селянство 

11. Архітектурний стиль, у якому збудовано зображену на фото Георгіївську церкву Видубицького монастиря в Києві.
А бароко

12. Найважливіше завдання Малоросійської колегії та її президента Петра Румянцева
Г поступова ліквідація всіх відмінностей в устрої Гетьманщини, недопущення створення опозиції серед козацької старшини, збільшення притоку прибутків з Малоросії

13. Прочитайте уривок з документа й укажіть його назву та автора.
Г «Руська правда» Павла Пестеля

14. Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його
Б Михайло Драгоманов

15. Сутність Товариства імені Тараса Шевченка у Львові до його реорганізації
В літературна організація, завданням якої була публікація художніх і просвітницьких книг народною українською мовою, видання преси

16. Укажіть місто, де постали спроектовані О. Беретті (неовізантійський стиль) та В. Городецьким (модерн) споруди, що зображені нижче.
А Київ

17. Установіть відповідність.
1 — Б Мізинська стоянка
2 — Г слов’яник
3 — В скіфи
4 — А греки

18. Установіть відповідність.
1 альманах — В збірка літературних творів
2 «будителі» — А активісти культурно-національного відродження
3 «Весна народів» — Д революційні виступи в Європі 1848-49 рр.
4 революція — Б докорінна якісна зміна, різкий перехід від одного до іншого

19. Установіть послідовність походів і війн князя Святослава.
1 — В похід проти волзьких болгар
2 — Г розгром Хозарського каганату
3 — Б перший Балканський похід
4 — А війна проти печенігів

20. Установіть послідовність селянських повстань за прізвищами їх керівників.
1 — А Криштоф Косинський
2 — Г Тарас Федорович (Трясило)
3 — В Павло Павлюк (Бут)
4 — Дмитро Гуня

21. Укажіть державні заходи князя Володимира Мономаха.
1 активно розбудовував Київ, зміцнював великокнязівську владу
3 здійснив кулька успішних походів проти половців
7 схвалив разом з іншими князями «Устав» — доповнення «Руської правди»

22. Укажіть основні пункти маніфесту Миколи II від 17 жовтня 1905 р.
2 громадянські свободи (слова, совісті, зібрань і спілок)
3 запровадження Державної думи як законодавчого органу імперії
5 особиста недоторканність

Зворотній зв’язок