Варіант 3

1. Укажіть пункт, де знайдено рештки найдавнішої людини в Україні.
Б 2.

2. Про яке явище йдеться в описі візантійського імператора Константина Багрянородного: «Коли настане листопад місяць, князі їхні одразу виходять з усіма русами з Києва і вирушають у... круговий об’їзд, а саме ... в землі Слов’ян, що платять данину русам. Годуючись там протягом цілої зими, вони у квітні місяці, коли розтає лід на річці Дніпрі, знову повертаються в Київ»?
В полюддя.

3. Найдавніша зі збережених в Україні до наших днів книг, мініатюру «Євангеліст Лука» з якої зображено
В Остромирове Євангеліє

4. Назва храму, зображеного на фото, та місто, у якому він постав
Г церква святого Пантелеймона поблизу Галича.

5. Юрій Дрогобич (Котермак) прославився
А видатний учений, ректор Болонського університету, учитель Миколи Коперника.

6. Назва та місце побудови церкви, зображеної на фото
А церква Зішестя Святого Духа в с. Потелич.

7. Назва потуги, що вступила до Київського Богоявленського братства після його заснування
А гетьман Петро Сагайдачний з усім Військом Запорізьким.

8. Головний здобуток Національно-визвольної війни українського народу.
Б відродження Української держави.

9. Укажіть події, зображені на карті стрілками.
Б війна Османської імперії та України проти Речі Посполитої.

10. Наслідки походу військ Пилипа Орлика у Правобережну Україну в 1711 р.
А невдача під Білою Церквою і повернення до Бендер.

11. Митець, що створив скульптурну групу Святого Юрія Змієборця на фасаді собору Святого Юра у Львові, зображену на фото
Г Йоганн Пінзель.

12. Ставлення більшості учасників польського повстання 1830-1831 рр. до земель Правобережної України
А територія, на їхню думку, споконвіку польська, мала стати невід’ємною частиною відновленої Речі Посполитої.

13. Прочитайте уривок зі спогадів Якова Головацького й укажіть назву видання, про яке йдеться в наведеному тексті.
Г «Русалка Дністрова».

14. Прочитайте визначення й укажіть поняття. що відповідає його змісту.
Б романтизм.

15. Прочитайте уривок і вкажіть автора цих слів.
В Микола Міхновський.

16. Автор картини, репродукцію якої наведено
Б Ілля Рєпін. 

17. Установіть відповідність між іменами та прізвищами гетьманів і назвами документів, які вони підписали.
1 Іван Брюховецький — Г «Московські статті»
2 Іван Виговський — А Гадяцький договір
3 Дем’ян Многогрішний — Б «Глухівські статті»
4 Іван Самойлович — В «Конотопські статті»

18. Установіть відповідність.
1 — Д Тарас Шевченко
2 — В Іван Котляревський
3 — Г Пантелеймон Куліш
4 — Б Микола Костомаров

19. Установіть послідовність.
А архантропи (пітекантропи)
В палеоантропи (неандертальці)
Б кроманьйонці
Г трипільці

20. Установіть послідовність подій.
В похід Аскольда на Константинополь
А запровадження християнства як державної релігії.
Г розгром печенігів князем Ярославом Мудрим
Б Любецький з’їзд князів

21. Укажіть умови Березневих статей, які обмежували суверенітет Української козацької держави.
1 виплата грошової данини
2 заборона дипломатичних відносин з Річчю Посполитою та Османською імперією
3 у Києві мав розміщуватися московський військовий гарнізон

22. Укажіть причини поширення «москвофільства» на західноукраїнських землях у 2-й половині XIX ст.
2 зневіра у можливості захистити національні інтереси власними силами
3 зростання економічного та політичного домінування поляків, угорців, румунів у краї
5 політика Росії, її фінансова та політична підтримка «москвофільства»

Зворотній зв’язок