Варіант 11

1. Хто перший з-поміж мешканців Степу навчився виробляти залізо, започаткувавши залізний вік на наших степових теренах?
А кіммерійці

2. У якому рядку всі факти стосуються заходів, яких вжив Ярослав Мудрий для підтримки християнської церкви?
Б призначення митрополита з русичів, поява першого монастиря

3. Доповніть твердження
У першій половині 11 ст. боярство...
Г отримувало від князів земельні маєтки за військову службу

4. Доповніть твердження
Сянок, Львів, Кам'янець - ці міста об'єднує те, що вони були...
В першими серед українських міст, які отримали магдебурзьке право

5. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували українські землі в першій половині 15 ст.?
Б 1) королівство Угорщина, 2) королівство Польща, 3) князівство Молдавія

6. Про повстання Криштофа Косинського відомо, що...
Г вирішальною стала битва під П’яткою на Житомирщині

7. У якому з тверджень схарактеризовано засади, на яких виникла греко-католицька церква?
В зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення

8. Які події спричинили появу документа, уривок з якого наведено?
«Протягом цих шести тижнів козаки мусять скласти правильні реєстри, які не перевищують 6 тисяч із зазначенням, скільки їх живе в кожному старостві. Із числа 6000 козаків 1000 або більше, на розсуд коронного гетьмана і з відома їхнього старшого, залежно від умов часу, мусять перебувати на Низу за порогами і там виконувати свою службу».
Б Польсько-козацький збройний конфлікт 1625 р.

9. Доповніть твердження
Про Зборівську битву відомо, що...
Г перехід кримського хана на бік короля спонукав Б. Хмельницького до переговорів з поляками

10. Доповніть твердження
Бахчисарайський мир 1681 р. ...
В завершив війни 1670-х рр. за територію Правобережної України

11. Хто є автором зображеної гравюри?
Г І. Мігура

12. Якою цифрою позначено українські терени, приєднані до Російської імперії внаслідок російсько-турецької війни 1787—1791 рр.?
Г 4

13. У якому місті збудовано зображену пам’ятку класицизму в архітектурі?
Б Києві

14. Які напрями діяльності переважали в громадівському русі в 60-х роках 19 ст.?
В 2, 4
2 видання підручників та популярних книжок українською мовою
4 організація недільних шкіл для дорослого населення

15. Яку назву мав перший український споживчий кооператив, що створив у 1883 р. В. Нагірний та інші ініціатори кооперативного руху в Галичині?
А «Народна торгівля»

16. Завершіть речення
Першим масовим виступом у збройних силах Російської імперії, першим випадком переходу військової частини на бік революції 1905 р. було повстання...
Б матросів на панцернику «Потьомкін»

17. Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами історичних діячів

1 здобув гетьманську булаву після зречення гетьманства Ю. Хмельницького. Спирався на підтримку Польщі Г П. Тетеря
2 найвидатніший запорізький кошовий отаман, який зажив слави невтомного борця проти турецьких військ і татарських орд Б І. Сірко
3 обіймаючи гетьманську посаду в еміграції, наполегливо відвідував провідні європейські країни з метою залучити їх до боротьби за відновлення
самостійності Української держави
Д П. Орлик
4 обраний гетьманом після відновлення гетьманства, скасованого Петром І. У своїй діяльності керувався «Рішительними пунктами», прагнув впорядкувати державне життя Гетьманщини А Д. Апостол

18. Установіть відповідність між назвами українських губерній у складі Російської імперії в середині 19 ст. та їх місцем розташування, позначеним буквами на карті
1 Чернігівська Б
2 Волинська А
3 Подільська В
4 Катеринославська Д
19. Установіть хронологічну послідовність подій із життя Данила Романовича, про які йдеться в уривках із джерел
1 Г «Тоді ж приїхала Анна, велика княгиня Романова, побачити сина свого рідного Данила. Тоді ж бояри володимирські й галицькі, і воєводи угорські посадили князя Данила на столі отця його, великого князя Романа»
2 Б «Мстислав Мстиславович тим часом повелів Данилові попереду перейти з полками ріку Калку і іншим полкам піти з ним, а сам після нього перейшов... І сталася побіда над усіма князями руськими, якої ото не бувало ніколи»
3 А «О, лихіша лиха честь татарськая! Данило Романович, що був князем великим, володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах і холопом себе називає!»
4 В «У той же час прислав папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан, кажучи: “Сину! Прийми од нас вінець королівства”... Опізо, посол папський, прийшов, несучи вінець і обіцяючи: “Ти матимеш поміч од папи”»

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Б заснування Львівського університету
2 Г заснування в Перемишлі просвітницького товариства греко-католицьких священиків
3 В видання «Руською трійцею» «Русалки Дністрової»
4 А створення Головної руської ради

21. Які з українських земель наприкінці 14—15 ст. перебували у складі Польського королівства?
3 Холмщина
4 Галичина
5 Західне Поділля

22. У яких твердженнях ідеться про М. Драгоманова?
1 один з лідерів громадівського руху, прагнув надати йому політичного характеру
4 видавець першого українського політичного часопису «Громада»
6 відповідно до Емського указу змушений був залишити Україну

Повідомити про помилку