Варіант 4

1. У якому рядку всі слова стосуються Мізинської та Кирилівської стоянок?
В 20 тис. років тому, браслети з мамонтових кісток, полювання, вогнища

2. Яке князівство доби роздробленості заштриховано на карті?
А Київське

3. Доповніть твердження
Городельська унія 1413 р. підтверджувала польсько-литовське зближення, проголошуючи...
В визнання Вітовта довічним володарем Литви під зверхністю польського короля

4. Кому належала найвища влада в козацькій державі — Запорізькій Січі?
В січовій раді

5. Доповніть твердження
Зображені гравюри...
В започатковують нове мистецьке явище — книжкову гравюру

6. Який рядок містить інформацію, яка доречна в розповіді про Берестецьку битву?
А річка Пляшівка, козацький табір, Іслам-Гірей III

7. Який документ містив наведені приписи?
Розміщення військових залог передбачено в шести містах України, гетьману заборонено вести самостійну зовнішню політику, призначати та знімати генеральну старшину та полковників, а старшині самостійно, без царського дозволу переобирати гетьмана.
В Переяславські статті 1659 р.

8. Чому польський уряд дозволив відновити на Правобережжі козацький устрій?
Б щоб убезпечити себе від набігів турецьких військ і татарських орд

9. У якому твердженні йдеться про І. Брюховецького?
Г гетьман Лівобережної Гетьманщини, який ціною поступок мав підтримку Москви. Першим з українських гетьманів поїхав до Москви «побачити пресвітлі очі государя»

10. У якому рядку цифри, якими позначено українські землі Речі Посполитої, відповідають рокам їхнього входження до складу інших держав?
Б 1) 1772 р. 2) 1795 р. 3) 1793 р.

11. Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?
Б утворення в Тульчині таємного «Південного товариства»

12. Хто автор зображеного офорту?
А Т. Шевченко

13. Києво-Могилянська академія уславилася як
А 1 єдиний вищий загальноосвітній навчальний заклад України та Східної Європи
5 осередок науки та нових мистецьких ідей

14. Укажіть твердження, яке характеризує здобутки новоерівської політики народовців
В відкриття у Львівському університеті кафедри історії України

15. Де розташовано пам’ятник, зображений на ілюстрації?
А Києві

16. Як називається організація, про яку йдеться в спогадах Є. Чикаленка?
«Після довгих нарад, обмірковувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року, але тепер уже під назвою_______ без усякої програми, лиш на платформі федеративного устрою Росії та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократично-радикальну партію, і яке дожило до революції 1917 року».
Б Товариство Українських Поступовців (ТУП)

17. Які князівства доби роздробленості відповідають стислим характеристикам?

1 піднесення цього князівства за часів роздробленості пов’язують з князем Володимиром Глібовичем Б Переяславське
2 найдовше за доби роздробленості тривало князювання співправителів Святослава (1177-1194) та Рюрика (1180-1202) А Київське
3 наприкінці 12 ст. землі краю було переділено між нащадками Ізяслава Мстиславича - засновника династії князів, на кілька уділів Д Волинське
4 перший правитель землі Ростислав мав трьох синів - Рюрика, Володаря й Василька Г Галицьке

18. Установіть відповідність між іменами церковних діячів та їхніми стислими характеристиками

1 Петро Могила Г перебуваючи на митрополичому престолі, здійснив важливі заходи з упорядкування й оновлення церковного життя; створив Київську колегію
2 Йов Борецький В митрополит, який отримав цю посаду першим після відновлення 1620 р. вищої православної ієрархії
3 Іпатій Потій Б церковний діяч, якого називали «батьком унії»; після смерті митрополита М. Рогози став греко-католицьким митрополитом
4 Йосиф Вельямін Рутський А греко-католицький митрополит, який шукав шляхів порозуміння з православними, а уніатське чернецтво об’єднав у василіанський орден

19. Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел
Г «...Сказала дружина Ігореві: “Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми - голі. Піди-но, княже, з нами по данину, хай і ти добудеш, і ми”... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину»
А «...Рушив Святослав на хозар. Почувши ж про це, хозари вийшли насупроти з князем своїм, каганом. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів Святослав хозар і город їхній - столицю Ітиль»
В «Вийшов Володимир зі священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли - ті до шиї, а другі - до грудей»
Б «...Печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати»

20. Установіть хронологічну послідовність подій
Г «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою
В початок Північної війни Росії проти Швеції
А зруйнування Чортомлицької Січі царськими військами
Б прийняття Конституції Пилипа Орлика

21. Які з тверджень стосуються храму, зображеного на фотографії?
3 храм побудовано близько 1000 років тому
5 головний митрополичий храм Київської Русі
6 храм перебудовано у 18 ст. в стилі бароко

22. Що з переліченого стосується українського національного руху на західноукраїнських землях у другій половині 19 ст.?
1 створення першої української політичної партії
2 проголошення ідеї політичної незалежності України
6 заснування першого українського професійного театру

Повідомити про помилку