Варіант 5

1. У якому рядку всі слова стосуються привласнювальних форм господарства та відповідного способу життя?

В гачки та гарпуни, дерев’яні списи, одяг зі шкур тварин

2. Доповніть твердження

Похід князя Олега проти Візантії в 907 р. закінчився...
Б укладенням вигідного для Русі договору про сплату данини

3. Доповніть твердження

Князь Володимир Мономах...
В об’єднав під своєю владою більшу частину території Київської держави

4. Родину якого великого князя київського зображено на сторінці «Ізборника» 1073 р.?

В Святослава Ярославича

5. Що було характерним для суспільно-політичного життя Галицького князівства в 12 ст.?

Б впливовість бояр, що втілювалася в олігархічному правлінні, подібного якому не знали інші князівства Русі

6. Доповніть твердження

Юрій Котермак (Дрогобич) уславився тим, що був...
Б першим автором серед українців, чий твір було надруковано

7. Яку позицію обстоювали на Люблінському унійному сеймі князі — посли Литви від українських земель?

Б домагалися свободи віросповідання та недоторканності місцевих звичаїв

8. Коли і де відбулася «Тарасова ніч»?

Б 1630 р. під Переяславом

9. Що спричинило молдавські походи українського війська 1653 р.?

Б прохання В. Лупу допомогти повернути втрачену владу в Молдавії

10. Що було наслідком Чуднівської кампанії українсько-московських військ на західноукраїнські землі 1660 р.?

Г укладення Ю. Хмельницьким Слободищенської угоди з Польщею

11. Яка з пам’яток є зразком класицистичного стилю монументальної скульптури в Україні?

Б

12. Яку подію оцінюють як складову процесу українського національного відродження в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?

Г утворення Кирило-Мефодіївського товариства

13. Назву якого історико-географічного регіону треба вписати на місці дуги-пропуску на карті «Українські землі у складі Австрійської імперії в першій половині 19 ст.»?

В Східна Галичина

14. У якому рядку вказано засновників та лідерів Русько-української радикальної партії?

Б І. Франко, М. Павлик, С. Данилович, Є. Левицький

15. Ім’я якого діяча культури пропущено в уривку зі спогадів Гната Юри?

«Богатирська родина Тобілевичів, крім І. Карпенка-Карого, II. Саксаганського, дала українському театрові ще такого велетня сцени, як _____, уславлений режисер і актор на героїчні і трагедійні ролі. Маючи виняткові сценічні дані — високий зріст, статуру, чудову зовнішність, приємний, оксамитового тембру голос, могутній темперамент, велику сценічну привабливість, — він немовби самою долею був призначений для виконання ролей героїчного минулого: Богдана Хмельницького, Сави Чалого, Гната Карого, Тараса з “Бондарівни” та інших — для втілення постатей борців і бунтарів.,,».
В М. Садовський

16. У якому рядку всі слова стосуються руху за створення українського університету у Львові на початку 20 ст.?

А Адам Коцко, арешти та засудження, Андрей Шептицький

17. Установіть відповідність між зображеннями пам’яток архітектури та їхнім місцем розташування

1 В Луцьк
2 Б Кам’янець-Подільський
3 Г Мукачево
4 А Хотин

18. Установіть відповідність між історичними діячами та фрагментами джерел, що їх стосуються

1 Б. Хмельницький Б «Бог дав мені, що я є одновладцем і самодержцем руським... Виб’ю з лядської неволі ввесь руський народ, а що перше я воював за шкоду і кривду
свою, тепер буду воювати за нашу православну віру...»
2 І. Богун Г «Сьогодні рано дано знати, що рада обрала наказним гетьманом... та ухвалила - вириватися з оточення, козаки переправляються поголовно на той бік Стиру; к. й. м. наказав стерти їхній табір і всі дороги так позакривати, щоб і жоден з табору не вийшов»
3 І. Виговський Д «Я йшов, щоб звільнити з облоги пана Гуляницького, неспішно, чекаючи на хана, і тільки-но той прибув, ми поквапилися і дня 29 червня, в день Св. Петра й Павла ставши біля Соснівської переправи, застали там п’ятнадцять тисяч москви...»
4 Ю. Хмельницький В «Ставши гетьманом, присяг на вірність у Переяславлі російському государю і був потверджений на тому уряді від нього; мало потримав при вірності і зараз же зрадив своєму государеві, й прихилився до польського короля...»

19. Установіть хронологічну послідовність подій

Г російсько-українська війна. Конотопська битва
А укладення Бахчисарайського мирного договору
В національно-визвольна акція гетьмана І. Мазепи. Полтавська битва
Б заснування Нової (Підпільненської) Січі

20. Установіть хронологічну послідовність подій

В ліквідація полкового устрою на Слобожанщині
Б остаточна ліквідація Запорізької Січі
Г ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
А закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні

21. Які явища й процеси характерні для культурного та церковного життя України в першій половині 18 ст.?

2 будівництво православних храмів у стилі козацького бароко
4 провідним осередком освіти та науки була Києво-Могилянська академія
5 домінування церковного малярства в живописі

22. Укажіть події та явища, що відбувалися в межах першого етапу українського національного відродження

3 видання «Енеїди» І. Котляревського
4 вихід друком «Русалки Дністрової»
6 видання етнографічних збірників М. Цертелєва та М. Максимовича

Зворотній зв’язок