Варіант 7

1. Свідченням яких занять трипільців є наведені їхні пам’ятки?
В землеробство, гончарство, обробка міді, свердління

2. Укажіть літописний фрагмент, який стосується князя Святослава
Б «Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив...»

3. Території яких князівств за доби роздробленості заштриховано?
Б Галицького та Переяславського

4. Доповніть твердження
Державно-політичний союз, відомий під назвою «Кревська унія», передбачав...
Г шлюб князя Ягайла Ольгердовича з польською королівною Ядвігою

5. Слова та словосполучення ставропігія, друкарня, школа, «сім вільних наук» доречні в розповіді про діяльність
Б православних братств

6. Для соціально-економічного розвитку українських земель у першій половині 17 ст. було характерним
В розвиток фільваркових господарств

7. На якому з портретів зображено гетьмана Б. Хмельницького?
В

8. Коли територію козацької України було поділено на Правобережну та Лівобережну Гетьманщини?
Г 1663 р. після відмови Ю. Хмельницького від влади

9. З якого документа наведено фрагмент?
«...З тими генеральними старшинами, полковниками і генеральними радниками повинен теперішній ясновельможний гетьман, а також його наступники радитися про безпеку Вітчизни, про спільне благо і про всі громадські справи і не має права нічого вирішувати, розпочинати і здійснювати своєю волею без попереднього розгляду і схвалення ними. Тому то призначаються три сесії Генеральної ради... Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною. Листи з інших держав гетьман повинен зачитувати старшині, так само й відповідь».
В «Конституції Пилипа Орлика» 1710 р.

10. Унаслідок яких подій на заштрихованих землях підросійської України наприкінці 18 ст. відбулися зміни в адміністративно-територіальному устрої?
Б Другого та Третього поділів Речі Посполитої

11. Укажіть портрет історичного діяча, про якого йдеться в уривку з джерела
«У 1847 р., у зв'язку з відомою всім історією, він був засланий рядовим в Оренбурзький корпус із забороною писати й малювати... Батальйонний командир не любив його за незламний характер, за те, що він не вмів і не хотів нікому вклонятися, і водив його кожний день разом з іншими на навчання, де вчився маршировки і рушничних прийомів...».
Г

12. Що з переліченого свідчить про діяльність Старої Київської громади в 70—80-ті роки 19 ст.?
А видання «Історичних пісень малоросійського народу» з примітками В. Антоновича та М. Драгоманова

13. Доповніть твердження
Про видання, сторінку якого зображено, відомо, що...
В 2, 5
2 це друкований періодичний орган Головної руської ради
5 це перша українськомовна газета в Галичині та Україні

14. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики діяльності Русько-української радикальної партії в суспільно-політичному житті Галичини?
Б вихід брошури Ю. Бачинського «Україна irredenta»

15. Завершіть речення
Мистецький напрям кінця 19 — першої половини 20 ст., що об'єднує різні за ідейними шуканнями школи, течії в мистецтві і літературі в один напрямок, — це...
Г модернізм

16. З яким програмним документом вийшла на політичну арену перша українська політична партія у складі Російської імперії?
В «Самостійна Україна» М. Міхновського

17. Установіть відповідність між фрагментами історичних джерел, що характеризують князів, та їхніми іменами  

1 «...Став розмножати число латинників і їх віру... принаджував з різних країв католицьких священиків і богословів» Д галицько-волинський князь Юрій II Болеслав
2 «Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; був же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За
ним же Україна багато потужила»
А переяславський князь Володимир Глібович
3 «...Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком...» Г галицько-волинський князь Данило Романович
4 «Високо сидиш ти на своїм золотокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї...» Б галицький князь Ярослав Осмомисл

18. Установіть відповідність між іменами письменників та їхніми характеристиками

1 В. Стефаник В західноукраїнський письменник, неперевершений майстер соціальнопсихологічної новели. Однією з тем творчості була вимушена еміграція
галицьких українців до Канади і США
2 М. Коцюбинський Г письменник, майстер соціально-психологічної новели. У повісті «Фата Моргана» відтворив широку панораму суспільно-політичних подій 1905-1907 рр. в українському селі
3 В. Винниченко Д один з найпопулярніших письменників і драматургів. Першим в українській літературі створив галерею образів революціонерів, які діяли у складних психологічних ситуаціях
4 І. Франко Б блискучий майстер поетичної творчості, автор соціально-психологічних та історичних повістей, письменник-драматург і учений-літературознавець, праці якого стали етапними в розвитку української критики

19. Установіть хронологічну послідовність подій першої половини 17 ст.
1 Б Хотинська битва
2 А підписання Куруківської угоди поляків із козаками
3 Г ухвалення польським урядом «Пунктів для заспокоєння руського народу»
4 В козацьке повстання під проводом П. Павлюка, Я. Острянина, Д. Гуні

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г Кримська війна
2 В Друге польське повстання
3 А відкриття «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства»
4 Б ухвалення Емського указу

21. Які з перелічених тверджень використаєте для розповіді про господарство та спосіб життя давніх слов’ян?
1 за житла правили напівземлянки чи землянки зі складеними зі зрубаних стовбурів стінами
4 розводили велику й дрібну рогату худобу, овець, свиней; використовували як тяглову силу волів
5 живучи поміж лісів та біля річок, не нехтували мисливським і рибальським досвідом

22. У яких твердженнях ідеться про князя Василя-Костянтина Острозького?
1 український князь, «некоронований король» Русі-України
4 засновник академії, ініціатор друку повної Біблії церковнослов’янською мовою
6 від 1559 р. був київським воєводою, наприкінці 16 ст. - найбільший після короля землевласник Речі Посполитої

Зворотній зв’язок