Варіант 9

1. У якому рядку всі слова стосуються трипільської археологічної культури?
Б перелогове землеробство, протоміста, піч, вироби з міді, від Дністра до Дніпра

2. Доповніть твердження
Утвердившись у Києві, великий князь Володимир Святославович...
Г замінив родоплемінний поділ Русі на територіальний

3. Про Чернігівське князівство в другій половині 12 ст. відомо, що
Б представники місцевої династії Ольговичів вели боротьбу за київський стіл

4. Завершіть речення
Місто Кафа, яке в 15 ст. мало один з найбільших портів світу й найбільший невільницький ринок у Криму, заснували в 60-ті роки 13 ст. ...
Б генуезці

5. У якому місті було засновано першу братську школу (1586 р.)?
В Львові

6. Коли відбулися описані в історичному джерелі події?
Коронний гетьман Миколай Потоцький зазначав: «Хто ж затримає народ, коли в нього так закрутилися колеса свавілля, що їх ніяким чином не можна стримати!.. Переконався
я про це під Кумейками: зимою знищив Павлюка, на весну, незважаючи на такий великий розгром, ожив Острянин. Розгромив я Острянина - зразу ж було обрано керівником Гуню, і я двадцять тижнів вів з ним війну та ледве привів до послуху зброєю і немалим пролиттям крові!..».

В у 30-х роках 17 ст.

7. Що зумовило зміну зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького в останні роки гетьманування (1656—1657 рр.)?
Б підписання Віленського московсько-польського перемир’я

8. Якою цифрою позначено українські землі, що за Андрусівським договором закріплювалися за Польщею?
Г 4

9. Який рядок містить інформацію, яку доречно використати в розповіді про похід султана Мегмеда IV в Україну 1672 р.?
Б захоплення Кам’янця, облога Львова, коронний гетьман Ян Собеський

10. До яких військово-політичних акцій вдався Петро І, дізнавшись про перехід І. Мазепи на бік Карла XII?
В 2, 4, 5
2 зруйнування Чортомлицької Січі
4 зруйнування гетьманської столиці Батурина
5 обрання гетьманом І. Скоропадського

11. На якому фото зображено церкву Св. Юра у Львові?
А

12. Оберіть назву політичної партії, про яку йдеться у фрагменті спогадів С. Даниловича
«Довгий час велася широка дискусія про те, на якій ідейній основі має бути збудована програма нової партії. Всі були за тим, що діяльність нової партії має бути обмеженою лише на український народ, замешканий в австрійській державі... Суперечки точилися лише про те, яку позицію має обстоювати партія щодо суспільного питання. Я доводив, що наша програма мусить бути іншою, бо наш народ — це маса дрібних малоземельних рільників і мусить мати передовсім на увазі те, що треба для їх суспільного й культурного піднесення... Ту мою думку підтримали Франко і Павлик...»
Г Русько-українська радикальна партія (РУРП)

13. Що з переліченого стосується М. Лисенка?
В опери «Наталка Полтавка», «Енеїда», «Тарас Бульба», «Утоплена»

14. Виберіть портрет історичного діяча, про якого йдеться у фрагменті із джерела
«...Він став ідеологом української національної думки в Харкові. Був він людиною енергійною, яскравих політичних поглядів, а українське питання ставив різко і ясно: “Україна для
українців!”. Це був один з перших самостійників, одвертий і безкомпромісовий. Своїх поглядів тримався непохитно аж до своєї трагічної смерті. Його вплив на українське громадянство в Харкові, а особливо на студентство, був колосальний. Саме він у значній мірі спричинився до цілковитого відірвання нашої харківської молоді від політичного українофільства та етнографізму й показав нам певні шляхи через радикальний демократизм до революційного українського націоналізму» (Юрій Коллард)
А

15. Що з переліченого стосується України в роки революції 1905—1907 рр.?
Б 1, 5, 6
1 поява українських періодичних видань
5 створення в містах і містечках осередків «Просвіти»
6 вибори до І та II Державних дум Росії

16. Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала в
Г 3, 5
3 наданні селянам права на вихід з общини з наділом
5 проведенні переселенської політики

17. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми стислими характеристиками

1 С. Палій Б фастівський полковник, під владою якого в останні десятиліття 17 ст. перебувала значна частина Правобережної України. Очолив національновизвольне повстання початку 18 ст. на Правобережжі
2 П. Орлик Г під час свого гетьманування в еміграції вів переговори з найвпливовішими європейськими політиками з метою створити антимосковську коаліцію
3 І. Скоропадський А протягом гетьманування намагався послабити тиск царського уряду та обстоювати залишки автономії Гетьманщини, однак, позбавлений реальної влади, не міг впливати на становище в Україні. За його правління запроваджено Малоросійську колегію
4 Д. Апостол В за правління Малоросійської колегії обстоював автономні права Гетьманщини. Улітку 1723 р. під час свого перебування у військовому таборі на р. Коломак організував подання цареві колективної чолобитної на захист козацьких прав і вольностей

18. Установіть відповідність між пам’ятками та їхніми творцями
1 Б М. Пимоненко
2 Д І. Труш
3 А О. Мурашко
4 В І. Рєпін

19. Розташуйте події у хронологічній послідовності
1 Г поразка руських дружин у битві з монголами на р. Калці
2 В облога й розорення Києва ордами хана Батия
3 А коронація Данила Романовича
4 Б правління Юрія II Болеслава

20. Установіть хронологічну послідовність подій Національно-визвольної війни
1 Г Зборівсько-Збаразька кампанія
2 А укладення Білоцерківського договору
3 Б Батозька битва
4 В Жванецька облога

21. Які з тверджень стосуються князя Святослава Ігоровича?
4 розгромив Хозарський каганат і зруйнував його столицю
5 захопив 80 міст під час Першого Балканського походу
6 відмовився від володінь на Дунаї та Криму за угодою з імператором

22. Які явища й процеси характерні для культурного та церковного життя України в першій половині 18 ст.?
2 будівництво православних храмів у стилі козацького бароко
4 провідним осередком освіти та науки була Києво-Могилянська академія
5 домінування церковного малярства в живописі

Повідомити про помилку