Варіант 1

1. Укажіть рослину, яка не утворює плодів.
Б сосна

2. Укажіть тварину, яка має членисті кінцівки.
Б бджола медоносна

3. Укажіть систему органів людини, до складу якої входить трахея.
Г дихальна

4. Укажіть залозу, що виробляє інсулін.
Б підшлункова

5. Укажіть мономер молекули білка.
Б амінокислота

6. Укажіть органелу еукаріотичної клітини, що бере участь у формуванні веретена поділу.
В клітинний центр

7. Укажіть речовини, що утворюються у результаті повного окиснення глюкози.
Г вода і вуглекислий газ

8. Укажіть властивість генетичного коду.
В триплетність

9. Укажіть генотип людини, за якого у фенотипі проявляється лише рецесивна ознака
В аа

10. Укажіть критерій виду.
Б генетичний

11. Укажіть одиницю класифікації, що об’єднує різні види суниць.
А Рід

12. Укажіть компонент екосистеми, до якого належать рослиноїдні тварини.
Б консументи першого порядку

13. Під час досліду учні висадили у два горщики з ґрунтом по кілька зернівок пшениці. Ґрунт в обох горщиках поливали, але перший помістили на підвіконні, а другий — у непрозору шафу. За декілька діб з’явилися проростки. Порівнявши їх, учні переконалися, що
В проростки у другому горщику були довші, ніж у першому

14. За допомогою мікроскопа учні спостерігали одноклітинний організм. Побачили, що він має джгутики і чашоподібний хлоропласт. Який організм спостерігали учні?
Г хламідомонаду

15. Прочитайте текст: «У травному тракті людини під дією травних ферментів жири розщеплюються на (1), а білки - на (2)». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.
А 1 - гліцерол і жирні кислоти, 2 - амінокислоти

16. До лікарні потрапили два пацієнти з підозрою на одне й те саме інфекційне захворювання. З метою створення імунного захисту першому пацієнтові ввели відповідну сироватку, а другому — вакцину. У котрого з пацієнтів сформується активний імунітет до захворювання?
Б у другого

17. Які органели еукаріотичної клітини мають власну спадкову інформацію?
В мітохондрії

18. Порівнюючи будову двох клітин, дослідники встановили, що перша клітина має клітинну оболонку (стінку), а в складі цитоплазми — рибосоми; друга клітина в цитоплазмі містить пластиди, її поверхневий апарат також представлено клітинною оболонкою (стінкою). Цієї інформації достатньо для того, щоб стверджувати, що
В друга клітина має рослинне походження

19. Під час світлової стадії фотосинтезу синтезуються молекули (1) та розщеплюються молекули (2).
В 1 - АТФ, 2 - води

20. У процесі мейотичного поділу гаплоїдна клітина поділилася на дві гаплоїдні. Це могло відбутися
В лише під час другого поділу

21. Ген, що обумовлює чорний колір шерсті в морських свинок, повністю домінує над геном, і що обумовлює білий колір. Який відсоток морських свинок у F1 у разі схрещування АА × аа буде чорного кольору?
А 100 %

22. У популяціях (1) самок набагато більше, ніж самців, а в популяціях (2) переважають особини, що утворилися внаслідок нестатевого розмноження.
Б 1 - бджіл, 2 - амеби протея

23. Проаналізуйте твердження щодо органа рослини, позначеного на рисунку стрілкою, та вкажіть правильні. І — з нього може розвинутися квітка; II — зовнішні покриви мають захисне значення.
В обидва правильні

24. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні. І — ріст супроводжується линянням; II — розмноження статеве; III — має п’ять пар грудних ходильних кінцівок.
А лише І і II

25. Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на рисунку, та вкажіть правильні. І - цифрою 1 позначено аксон; II — цифрою 2 позначено дендрит; III - цифрою 3 позначено тіло клітини.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між групою організмів (1—4) та її характеристикою (А—Д).
1 рослини - Б клітинні оболонки (стінки) містять целюлозу
2 тварини - Г надмембранний комплекс представлено глікокаліксом
3 гриби - А у їхніх клітинах є вакуолі, але немає пластид
4 еубактерії - Д клітинні оболонки (стінки) містять муреїн

27. Визначте послідовність переходу енергії між учасниками водної екосистеми.
В хламідомонада
А циклоп
Г короп
Б щука

Повідомити про помилку