Варіант 8

1. Агар-агар — речовина, яку використовують для виготовлення таких ласощів, як мармелад і пастила. Укажіть організм, з якого добувають цю речовину.
В водорість

2. Укажіть тварину, що має трикамерне серце, дихає легенями, а шкіра вкрита роговими лусками.
Б ящірка прудка

3. Укажіть орган дихальної системи людини.
В трахея

4. Укажіть орган сечовидільної системи, у якому утворюється первинна сеча.
А нирка

5. Укажіть рівень організації живого, на якому перебуває еритроцит.
Г клітинний

6. Яку функцію в клітині виконують ліпіди?
А резервну

7. Укажіть органелу, основна функція якої — синтез АТФ.
А мітохондрія

8. Сукупність реакцій окиснення органічних речовин з виділенням енергії — це
В клітинне дихання

9. Гамети в тваринному організмі утворюються в результаті
В мейозу

10. Укажіть фактори, здатні спричинити порушення структури молекул ДНК і, як наслідок, вплинути на спадковість.
А мутагенні

11. Укажіть науку, що вивчає вимерлі організми.
А палеонтологія

12. До автотрофних організмів належать
А сальвінія плаваюча

13. Учні вивчали голонасінні рослини і висловили судження щодо характерних ознак цих рослин. Укажіть правильне судження.
Г насінини не захищені стінками плоду

14. Серед експонатів зоологічного музею учні побачили кістковий скелет тварини, у якої були відсутні ребра. Один учень припустив, що цей скелет належить амфібії, другий — що може бути скелет ящірки. Хто з них зробив правильне припущення?
А лише перший

15. Проаналізуйте твердження стосовно ендокринної системи та вкажіть правильні:
І — до її складу входять залози винятково внутрішньої секреції;
II — тільки залози ендокринної системи здатні виробляти гормони.

Г немає правильних

16. Учні вивчали парасимпатичну нервову систему і висловили судження щодо наслідків впливу її роботи на організм людини. Укажіть правильне судження.
В збільшує виділення шлункового соку

17. На відміну від тваринної клітини, рослинна клітина містить
В пластиди

18. Йони якого хімічного елемента потрібні для нормального функціонування щитоподібної залози?
В Mg

19. Учні вивчали процес фотосинтезу та висловили судження. Перший учень сказав, що процес відбувається в мітохондріях. Другий учень зауважив, що реакції світлової фази перебігають на мембранах тилакоїдів. Хто з них має рацію?
Б лише другий

20. Еволюційний процес виникнення подібних пристосувань до однакових умов у неспоріднених груп організмів — це
Б конвергенція

21. Проаналізуйте твердження стосовно мутаційної мінливості та вкажіть правильні.
І — унаслідок мутаційної мінливості відбувається зміна генотипу; II — ніколи не успадковується.

А лише І

22. Проаналізуйте твердження щодо ланцюга виїдання та вкажіть правильні.
І — на першому трофічному рівні перебувають продуценти;
II — другий трофічний рівень утворюють рослиноїдні тварини.

В обидва правильні

23. Укажіть літеру, якою позначено організм, що характеризується такими ознаками: розмножується насінням, у процесі статевого розмноження відбувається подвійне запліднення.
Г

24. На рисунку зображено представників ссавців. Якою літерою позначено тварину, що має великі різці й живиться рослинною їжею?
Б

25. Проаналізуйте твердження щодо шкіри та вкажіть правильні.
І — цифрою 1 позначено елемент будови шкіри, який сприймає подразнення зовнішнього середовища; II — цифрою 2 позначено
елемент будови шкіри, який утворює та виділяє піт; III — цифра 3 вказує на волосяну цибулину.

В лише II, III

26. Установіть відповідність між групами бактерій (1—4) та їхньою функцією у природі (А-Д).
1 бактерії гниття — А розщеплюють органічні сполуки
2 ціанобактерії — Д збагачують ґрунт і водойми киснем
3 паразитичні бактерії — Б спричиняють захворювання тварин
4 нітрифікуючі бактерії — В окиснюють амоніак

27. Установіть послідовність біологічних систем, які перебувають на різних рівнях організації живого, починаючи з найнижчого.
Б молекула
А клітина
В організм
Г біосфера

Повідомити про помилку