Варіант 1

1. Давньогрецький учений, який найбільш точно визначив довжину земного екватора
Б Ератосфен

2. До ендогенних процесів належить
А метаморфізм

3. Земля здійснить оберт навколо своєї осі на 5° за
Г 20 хв

4. Курило-Камчатський жолоб розташований у
Б Тихому океані

5. Крайня північна точка Африки
Б мис Рас-Енгела

6. Серед інших материків Австралія за площею посідає
Г шосте місце

7. Площа України становить
А 607,3 тис. км2

8. Відстань між західною та східною крайніми точками України становить
Г 1 316 км

9. Метод, який використовують учені-географи в процесі експедиційних досліджень
Б метод польових досліджень

10. Найвищою частиною Українських Карпат є
Г масив Чорногора

11. У Карпатах розташоване озеро
А Синевир

12. Поліська низовина була утворена
А давніми льодовиковими відкладами

13. Регіон України, для якого типовими є бурі, сіро-бурі, дерново-буроземні ґрунти, у деревостанах представлені бук, ялина, ялиця, ялівець, серед тварин представлені олень благородний, ведмідь бурий, глухар.
А Карпати

14. Вид економічної діяльності, що НЕ належить до первинного сектору
А металургійне виробництво

15. Показник економічної могутності країни (сукупна вартість усього обсягу товарів та послуг, вироблених і реалізованих у країні за календарний рік, враховуючи надходження від їх експорту й імпорту)
Б ВВП

16. Регіон світу, у якому переважають країни з постіндустріальною стадією розвитку
В Європа

17. Сільськогосподарські культури, які доцільно вирощувати у зоні Мішаних лісів
А жито, картопля

18. Культура, яка НЕ належить до зернових
Г соя

19. Найбільш небезпечний вид забруднення вод Світового океану
Г забруднення нафтопродуктами та побутовими відходами

20. Меліоративний захід, найбільш доцільний у Степовій зоні
А зрошування

21. Увідповідніть терміни та їх трактування
1Г, 2В, 3Б, 4А

22. Увідповідніть наслідки процесу експансії, змішуванням рас і народів та представників мішаних рас і народів Південної Америки
1 Б, 2В, 3Г, 4А

23. Увідповідніть назви міст і чисельність їх мешканців
1Б, 2Г, 3Д, 4А

24. Увідповідніть морські порти України та області, у яких вони розташовані
1Г, 2Д, 3Б, 4А

25. Увідповідніть групи країн та види мінеральних ресурсів, що в них переважають
1В, 2А, 3Д, 4Г

26. Укажіть три моря, які належать до внутрішніх
2 Середземне
4 Червоне
5 Мармурове

27. У кажіть трьох дослідників Антарктиди
1 Роберт Скотт
2 Михайло Лазарев
7 Руал Амундсен

28. Укажіть три області України, які мають вихід до кордону з Польщею
1 Львівська
3 Закарпатська
4 Волинська

29. Укажіть три країни, які є лідерами за довжиною автошляхів у світі
1 Китай
6 США
7 Індія

30. Дайте визначення поняття «азимут».
Азимут — кут між напрямком на північ і на даний предмет.

31. Поясніть, що є предметом економічної та соціальної географії.
Предметом економічної та соціальної географії є територіальна організація суспільства та окремих його частин: населення, виробничої, соціальної, політичної, духовної чи природно-ресурсної сфер. Для економічної та соціальної географії важливим є визначення взаєморозташування об’єктів у межах земного простору, встановлення зав’язків між розташованими в межах земної поверхні об’єктами, існування територіальних суспільних утворень (економічний район, господарський вузол, територіальна система розселення) та їх функціонування.

32. Що включає поняття «адміністративно-територіальний устрій»?
Адміністративно-територіальний устрій — це поділ території держави на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до яких утворюються місцеві органи державного управління і влади. Територія сучасної України охоплює Автономну Республіку Крим і 24 області. Окремими адміністративними одиницями є міста Київ і Севастополь.

Середньою ланкою адміністративно-територіального устрою є адміністративні райони та міста обласного підпорядкування. Нашижчою ланкою адміністративного устрою районів є міста районного підпорядкування, селища й села. Територія великих міст
може ділитись на райони.

В унітарній за політико-адміністративним устроєм Україні головним компонентом територіальної структури є адміністративна область.

33. Обчисліть висоту бархана, якщо відомо: стрімкість його підвітряного схилу — 30°, довжина — 200 м.

100

34. Визначте ресурсозабезпеченість Чилі, враховуючи, що щорічний видобуток мідних руд — 5,5 млн т, а загальні запаси мідних руд становлять 192,5 млн т.

35

35. Визначте різницю висот (у метрах) найвищих вершин Українських Карпат та Кримських гір.

516

36. Позначте та підпишіть на контурній карті п’ять приток Дніпра.

Прикладами приток Дніпра можуть бути:
Прип’ять (1);
Тетерів (2);
Ірпінь (3);
Рось (4);
Самара (5).

Зворотній зв’язок