Варіант 10

1. Загальна кількість променевої енергії Сонця, яка досягла земної поверхні
[Б] сумарна сонячна радіація

2. Ґрунти, які характерні для зони Мішаних лісів
[А] дерново-підзолисті

3. Зона, де найчастіше зароджуються землетруси
[Б] у зоні зіткнення літосферних плит

4. До складу Атлантичного океану НЕ входить
[В] Охотське море

5. Причина відкриття Америки
[Г] пошук західного шляху до Індії

6. За площею серед інших континентів Північна Америка посідає
[А] друге місце

7. Територія, яка увійшла у 1939 р. до складу України
[Б] Західна Волинь та Східна Галичина

8. Льодовикові форми рельєфу поширені на
[А] Українському Поліссі

9. НЕ характерна властивість для вугілля Донецького кам’яновугільного басейну
[А] високозольне

10. Середньорічна кількість опадів у зоні Степу України становить
[Б] 450-300 мм

11. Витік Дніпра розташований на
[В] Валдайській височині

12. Ґрунти, характерні для Середнього Придніпров'я
[Г] чорноземи

13. Адміністративна область України, населення якої становить менше як 1 млн осіб
[Б] Чернівецька

14. Основний район вирощування маслин у світі
[В] Середземноморські країни

15. Держави, що мають дипломатичні відносини або з багатьма державами, або визнаються лише окремими зацікавленими державами, причетними до їх створення.
[В] частково визнані держави

16. Країни з провідною роллю ГЕС у структурі виробництва електроенергії
[В] Норвегія, Бразилія, Канада

17. Установлення виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції
[А] кооперування

18. Частка в загальному земельному фонді світу, яка припадає на сільськогосподарські землі
[В] 36 %

19. Міста, що належать до категорії світових
[Б] Нью-Йорк і Лондон

20. Вид діяльності, який НЕ належить до фінансових
[Г] надання освітніх послуг з підготовка фінансистів

21. Установіть відповідність між географічними об'єктами та роками їх відкриття
1 Південний Полюс — В 1911р.
2 Водоспад Анхель — Г 1935 р.
3 протока Дрейка — А 1578 р. 
4 Магелланова протока — Б 1520 р.

22. Установіть відповідність між назвами природних зон Євразії та типовими для них рослинами
1 арктичні пустелі — Б мохи та лишайники
2 тайга — Г ялина, сосна, модрина
3 вологі екваторіальні ліси — А динне та хлібне дерево, манго
4 пустелі — В саксаул

23. Установіть відповідність між прізвищами вчених та їх внеском у науку
1 В. Зуєв — Г описував залізні руди в долині р. Саксагань
2 П. Чубинський — В написав працю про звичаї України
3 Г. Висоцький — Б установив закономірності розподілу чорноземів
4 Ю. Дрогобич — А вивчав залежності погоди від рис місцевості

24. Установіть відповідність між назвами фізико-географічних країв та адміністративних областей, які переважно розташовані на їх територіях
1 Поліський — В Рівненська, Волинська
2 Дністровсько-Дніпровський — А Черкаська, Кіровоградська
3 Лівобережно-Дніпровський — Г Полтавська, Дніпропетровська
4 Середньоруський — Б Харківська, Сумська

25. Установіть відповідність між країнами та продуктами харчування, які в них активно споживають та виробляють.
1 Китай — Г рис
2 Білорусь — Б картопля
3 Ісландія — А риба
4 Нідерланди — В сир

26. Укажіть три холодні течії
[1] Канарська [2] Каліфорнійська [4] Перуанська

27. Укажіть три річки Євразії, які належать до басейну Атлантичного океану
[4] Рейн [6] Дніпро [7] Вісла

28. Укажіть три річки, які належать до басейну Дунаю
[1] Теребля [2] Тиса [3] Тересва

29. Укажіть три країни, у яких курсують надшвидкісні потяги
[3] Китай [5] Німеччина [6] Японія

30. Дайте визначення поняття «абсолютна вологість».
Абсолютна вологість — це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м3 повітря в даний момент часу за певної температури; вимірюється в г/м3.

31. Коротко схарактеризуйте басейн річки Південний Буг.
Південний Буг (Геродот називав його Гіпаніс) бере початок на Подільській височині та перетинає Придніпровську височину й Причорноморську низовину. Довжина річки — 806 км. У верхній течії на Подільській височині річкові береги низькі й заболочені. У межах Придніпровської височини над річищем нависають гранітні скелі, у Причорномор’ї річка розширюється і впадає в Бузький лиман. Найбільші притоки: Соб, Інгул, Синюха, Мертвовід.

32. Назвіть чинники розвитку чорної металургії в Україні.
Розвитку чорної металургії в Україні сприяють такі чинники:
• близькість розташування родовищ залізної та марганцевої руди до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів;
• густа мережа шляхів сполучення між родовищами;
• розвиток металомісткого машинобудування;
• велика кількість брухту;
• наявність висококваліфікованих кадрів.

33. У Карпатах, неподалік Говерли, працює найбільш високогірна метеорологічна станція України «Пожижевська». Температура повітря тут лише на 3,8 °С вища, ніж на головній вершині Українських Карпат. Пригадавши висоту Говерли, визначте висоту, на якій розташована станція «Пожижевська».

1461

34. Визначте річний стік Дніпра, якщо середньорічні витрати становлять 1 660 м3/сек.

52,3

35. Обчисліть рівень спеціалізації економічного району (%), якщо сукупний суспільний продукт, створений в ньому, становить 3,5 млн дол. за рік, а частина сукупного суспільного продукту, вивезеного за його межі — 2,5 млрд грн.

32

36. Позначте й підпишіть на контурній карті не менше семи озер України.

На контурній карті позначені озера:
Світязь (1);
Ялпуг (2);
Катлабуг (3);
Сасик (Кундук) (4);
Алібей (5);
Донузлав (6);
Сасик (АР Крим) (7).

Зворотній зв’язок