Варіант 4

1. Дата відкриття Антарктиди
Г 28 січня 1820 р.

2. Територія, яку Геродот називав Скіфією
Г Південь України

3. До метаморфічних порід належать
А гнейс і мармур

4. Назву Тихому океану дав
Г Фернан Магеллан

5. Значні запаси алмазів Африки зосереджено в
Б південних районах

6. Паралель, що має відношення до Австралії
В південний тропік

7. Крим був приєднаний до складу України
Г 1954 р.

8. Під час вивчення зміни ґрунтів, рослинного покриву, природних комплексів учені
А здійснюють експедиційні дослідження

9. Дніпровсько-Донецька западина належить до
А Східноєвропейської платформи

10. Умовний знак, яким позначено на карті родовища корисних копалин: Білозерське, Керченське, Криворізьке
А

11. Основний кліматичний пояс, у якому розташована Україна
В помірний

12. Найбільше за об’ємом водосховище Дніпровського каскаду
Б Каховське

13. Типові ґрунти лісостепу України
В чорноземи

14. Група країв, які розвивались в умовах командно-адміністративної економічної системи
А постсоціалістичні країни

15. Сучасна високорозвинута постіндустріальна держава, яка має давню історію
А Японія

16. Підприємства, що перебувають у власності місцевих територіальних громад
Б комунальні підприємства

17. Показник, який забезпечує високе місце України в рейтингу країн за індексом людського розвитку
Б рівень освіти населення

18. Країна, яка НЕ є членом ОПЕК
В Афганістан

19. Держава, яка посідає перше місце у світі за довжиною залізниць
В США

20. Головний чинник розміщення підприємств текстильної промисловості
А сировинний

21. Увідповідніть географічні поняття та їхній зміст
1 А поширення будь-якого природного об’єкта...
3 Б послідовна зміна географічних поясів і прир...
4 В послідовна зміна природних зон зі сходу . . .
2 Г закономірна зміна природних компонентів...

22. Увідповідніть райони Північної Америки та середньорічні норми опадів у них
1 А 2 000-3 000 мм
2 Б 50-100 мм
3 В 100-200 мм
4 Г 400-450 мм

23. Увідповідніть географічні науки та напрямки, які вони вивчають
4 А відносини між державами, політичними...
3 Б природні компоненти та їх відмінності...
1 В населення та особливості його діяльності
2 Г геопросторова організація суспільства...

24. Увідповідніть області України та їх демографічні характеристики
3 А характеризується значною часткою росіян...
4 Б локалізовані в межах області гагаузи; тут..
1 В одна з двох областей України, де спостерігають
2 Г в етнічному складі населення багато поляків.

25. Увідповідніть рекреаційні ресурси (курорти) та країни, де вони розташовані
3 А Лазурний берег
1 Б Карлові Вари
2 В Гавайські острови
4 Д Золоті Піски

26. Укажіть трьох мореплавців епохи Великих географічних відкриттів
1 Фернан Магеллан
2 Христофор Колумб
3 Амеріго Веспуччі

27. Укажіть три держави Євразії, на території яких поширена зона Тайги
2 Фінляндія
3 Норвегія
5 Росія

28. Укажіть три тектонічні структури, які належать до складчастої системи Карпат
1 Карп. складч. обл.
3 Передкарп. прогин
4. Закарп. прогин

29. Укажіть три правильні твердження, які характеризують сучасні особливості машинобудування у світі
2 машинобудування...
3 машин, забезпеч...
5 у машинобуд. часто...

30. Дайте визначення поняття «літосфера».
Літосфера— верхня тверда оболонка Землі, до складу якої входить земна кора й верхня частина мантії до астеносфери.

31. Проведіть порівняння тектонічних структур та рівнинних форм рельєфу в межах України.
Кожній з тектонічних структур на території рівнинної-частини України відповідають певні форми рельєфу. Український кристалічний щит відповідає Придніпровській височині, Волино-Подільській плиті відповідає Подільська височина, Причорноморській западині — Причорноморська низовина, Дніпровсько-Донецькій западині —- Придніпровська низовина, Донецькій складчастій області — Донецький кряж, відрогам Воронезького кристалічного масиву — окраїна Середньоруської височини.

32. Які риси видобутку кам’яного вугілля у Львівсько-Волинському кам’яновугільному басейні?
Львівсько-Волинський басейн розташований на заході України, має площу близько 10 тис. км2. Максимальна потужність кам’яновугільних шарів — 2,8 м. Вугілля сірчисте; його використовують як енергетичну сировину та для коксування. Шахтовим способом тут можна розробляти лише 30 % запасів вугілля. Тому потрібно розширювати добування шляхом підземної газифікацїї в районах з малопотужними шарами вугілля.

33. Визначте коефіцієнт зволоження, якщо відомо: у місті А випаровуваність становить 357 мм, а річна кількість опадів — 488 мм
1,3.

34. Визначте різницю місцевого часу між крайніми західною (22°05' сх. д.) та східною (40°15' сх. д.) географічними точками України.
1 год 12 хв 40 сек

35. Визначте обсяг виробництва вовняних тканин у Китаї з розрахунку на одну особу, якщо загальний валовий показник виробництва становить 1150 млн м2 (заокруглити до цілого числа).
835

36. Позначте на контурній карті тектонічні структури, що межують з Українським кристалічним щитом.

Тектонічні структури:
Волино-Подільська плита (1);
Дніпровсько-Донецька западина (2);
Донецька складчаста споруда (3);
Причорноморська западина (4)
 

Повідомити про помилку