Варіант 6

1. Мореплавець, який очолив експедицію до Індії та вперше відкрив морський шлях до неї
[Б] Васко да Гама

2. Процес, який відбувається в зоні розходження літосферних плит
[Б] утворюється земна кора океанічного типу

3. Тип вивітрювання, до якого належить руйнування гірських порід під впливом повітря і води з розчиненими в ній речовинами
[Г] хімічний

4. Холодна течія в Тихому океані, що проходить вздовж узбережжя Південної Америки
[Б] Перуанська

5. Мала кількість опадів в прибережній пустелі Наміб пов’язана з
[В] холодною течією, що протікає вздовж західного узбережжя Африки

6. Тварина, яка зображена на гербі Австралії
[В] кенгуру

7. Акт проголошення незалежності України прийнято
[Г] 24 серпня 1991 р.

8. У межах території України розташовані
[Б] Східні Карпати

9. Український кристалічний щит розташований у межах
[А] Східноєвропейської платформи

10. Родовище в межах Дніпровсько-Донецького нафтогазоносного району
[В] Охтирське

11. До азональних кліматоутворювальннх чинників в Україні належить
[В] характер рельєфу

12. Найбільший в Україні річковий басейн має
[В] Дніпро

13. У зоні Мішаних і широколистих лісів України розташоване
[Б] Полісся

14. Першопричина розташування великих ТЕС на морському узбережжі у таких країнах, як Японія, Республіка Корея та Італія
[Г] орієнтація на привізне паливо

15. Частка земельних ресурсів світу, яка припадає на орні землі та багаторічні насадження
[А] 11%

16. Правильне визначення поняття «малий каботаж»
[В] перевезення між портами одного моря в межах держави

17. Місто — рекреаційний центр України
[А] Моршин

18. Країна з найвищою часткою третинного сектору в загальному обсязі ВВП
[Г] Велика Британія

19. Держава, що належить до групи нових індустріальних країн
[Б] Сінгапур

20. Вид транспорту, на який припадає основна частка перевезень у міжнародному туризмі
[А] повітряний

21. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями
1 денудація — Б сукупність процесів руйнування і зносу продуктів...
2 ерозія — В процес розмиву та змиву гірських порід і грунтів...
3 екзарація — Г руйнівна робота льодовика
4 акумуляція — А накопичення на поверхні суходолу або на дні...

22. Установіть відповідність між дослідними станціями, розташованими в Антарктиді, та країнами, яким вони належать
1 «Амундсен-Скотт» — В США
2 «Восток» — Б Росія
3 «Академік Вернадський» — А Україна
4 «Дейвіс» — Г Австралія

23. Установіть відповідність між назвами орографічних одиниць та їх найвищими точками
1 Донецький кряж — Г Могила-Мечетна
2 Подільська височина — Б Камула
3 Хотинська височина — В Берда
4 Приазовська височина — А Бельмак-Могила

24. Установіть відповідність між назвами родовищ на території України та видами корисних копалин, що залягають у них
1 Джанкойське — В газ
2 Калуське — Б калійна сіль
3 Миргородське — Г мінеральна вода
4 Білозерське — А залізна руда

25. Установіть відповідність між видами туризму та метою поїздки
1 пізнавальний — Г ознайомлення з визначними місцями, пам’ятками...
2 діловий — Б поїздки з професійними цілями
3 паломницький — А відвідання релігійних святинь
4 екологічний — В відвідування природних заповідних територій

26. Укажіть три згаслі вулкани
[1] Карадаг [2] Ельбрус [7] Арарат

27. Укажіть три озера, які належать до системи Великих Американських озер
[3] о. Гурон [4] о. Верхнє [6] о. Ері

28. Укажіть три родовища залізних руд в Україні
[1] Кременчуцьке [2] Керченське [3] Білозерське

29. Укажіть три типологічні групи країн, які виокремлюють з-поміж економічно розвинутих
[2] кр. «Великої сімки» [4] малі зах.-європ. кр. [7] країни пересел. типу

30. Дайте визначення поняття «легенда карти».
Легенда карти — сукупність умовних знаків, шкал і пояснень, за допомогою яких можна прочитати карту.

31. Схарактеризуйте Карпатську гірську систему в межах України.
Українські, або Східні, Карпати є частиною великої Карпатської системи. Це молоді середньовисотні гори, що утворились під час альпійської складчастості. їх середні висоти коливаються в межах 1 200–1 600 м. Гори складаються з кількох паралельних пасом, що простягаються з північного заходу на південний схід в межах України на 270 км. Гірські пасма мають простягання, близьке до субмеридіонального та мають назву Зовнішні Карпати (Бескиди, Горгани та Покутсько-Буковинські Карпати), Вододільно-Верховинські Карпати, Полонинсько-Чорногірський хребет, Рахівські й Чивчинські гори. Найвищою частиною Українських Карпат є масив Чорногора, де окрім Говерли (2 061 м) є ще п’ять двотисячників.

Структурно Українські Карпати відповідають Карпатській складчастій області, яка належить до Альпійсько-Гімалайського складчастого поясу.. У їхній геологічній будові беруть участь різновікові відклади від докембрійських до антропогенових, але найпоширенішими є крейдові та палеогенові. Це переважно пісковики, сланці, мергелі.

32. Міграція та її види в Україні.
Міграцією називають переміщення населення, пов'язані зі зміною місця проживання. Однак це визначення стосується лише постійних (стаціонарних) міграцій, а вони можуть бути і тимчасовими (маятниковими). Маятникові міграції здійснюються щоденно, щотижнево, вони не пов’язані зі зміною постійного місця проживання. Метою маятникових поїздок, як правило, є трудова діяльність, навчання, лікування тощо.

Міграції поділяють також на внутрішні та зовнішні. За рахунок зовнішньої міграції (еміграції та імміграції) відбувається механічний приріст (скорочення) населення країни. Внутрішні міграції здійснюються в межах країни між окремими її регіонами, містами, селами, між містами і селами. Причини міграції: економічні, політичні, національні, релігійні.

Зовнішня міграція — це виїзд населення за межі України або прибуття до України з інших країн, тому її ще називають міждержавною. Така міграція може впливати на загальну кількість населення країни. У зовнішній міграції розрізняють еміграцію та імміграцію. Еміграція — виїзд громадян своєї країни в іншу країну на тривале або постійне місце проживання. Імміграція — в'їзд у країну іноземців на певний період.

Маятникові міграції — вид міграції, що характеризується щоденними переміщеннями людей з одного населеного пункту в інший без зміни постійного місця проживання),як правило, здійснюються у великі міста з сіл і малих міст. На території України сформувались два великі райони інтенсивних маятникових трудових міграцій: східний (Донецька й Луганська області) та західний (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська). Цьому сприяли густа сітка транспортних шляхів у них, а також високий рівень розвитку індустрії на Донбасі та велика густота сільського населення у західних областях. Причини постійних і маятникових міграцій переважно економічні. Передусім, люди їдуть у пошуках роботи, кращих умов життя.

33. Обчисліть, на яку висоту піднялись альпіністи, якщо біля підніжжя гори тиск становить 740 мм рт. ст., а на вершині 420 мм рт. ст.

3200

34. Лісами вкрито 14 % території України. Визначте це в абсолютних показниках (тис. км2).

84,5

35. У країні з населенням 10 млн осіб і територією 50 тис. км2 міське населення становить 70 %. Визначте густоту сільського населення у цій країні.

60

36. Позначте й підпишіть на контурній карті адміністративні одиниці вищого рівня, у межах яких розташований Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район.

Причорноморсько-Кримський нафтогазоносний район розташований у межах Одеської (1), Миколаївської (2), Херсонської (3) областей та АР Крим (4).

Повідомити про помилку