Варіант 8

1. Процес, який спричиняє утворення цирків у горах
[В] діяльність льодовиків

2. Основна відмінність карти К. Птолемея від більш ранніх географічних карт
[Б] наявність градусної сітки

3. Берег Маклая розташований на острові
[В] Нова Гвінея

4. Укажіть назви океанів, води яких омивають береги острова Гренландія
[В] Північний Льодовитий та Атлантичний океани

5. Крайня північна точка Австралії
[Б] м. Йорк

6. Найвища вершина материка Південна Америка
[В] г. Аконкагуа

7. Країна, яка НЕ межує з Україною
[А] Словенія

8. Термін «Україна» вперше згадується в
[Б] Київському літописі

9. Низовина, яка розташована в басейні лівої притоки Дніпра, з хвилястим рельєфом, балками та ярами, а також степовими блюдцями й подами
[В] Придніпровська

10. Передкарпатський прогин належить до
[В] Карпатської складчастої системи

11. Паливний ресурс, який має мінімальне застосування в господарському комплексі України
[Б] нафта

12. На Південному березі Криму основна кількість опадів припадає на
[Б] зимовий період

13. До басейну Балтійського моря належить річка
[Б] Західний Буг

14. Стадії виробництва чорної металургії, які передбачені на комбінатах неповного циклу
[Б] виробництво чавуну та сталі

15. Частина світу, в якій станом на 2016 рік нараховували найбільшу кількість держав
[Б] Африка

16. Кількість ТНК світу за даними ООН станом на 2016 рік
[Г] близько 70 тис.

17. Основна причина побудови ТЕЦ поблизу споживача
[В] можливість передачі теплової енергії на відстань не більше як 20 км

18. Ресурси, які НЕ належать до відновлювальних
[А] корисні копалини

19. Регіон світу, який відзначається найвищою схильністю до збройних конфліктів
[А] Африка

20. Країни, через які проходить «Мідний пояс» Африки
[В] Замбія та Демократична Республіка Конго

21. Установіть відповідність між шари внутрішньої будови Землі та їх глибину
1 внутрішнє ядро — В від 5 000 км
2 зовнішнє ядро — A 3 000-5 000 км
3 мантія — Д 5-3 000 км
4 астеносфера — Г 75-80 км

22. Установіть відповідність між гори Євразії та їх особливості
1 Гімалаї — А найвищі
2 Кримські гори — Б найнижчі
3 Скандинавські гори — Д старі
4 Алтай — Г старі, але відновлені

23. Установіть відповідність між категоріями населення та його відношенням до зайнятості та економічної активності
1 зареєстровані в центрі зайнятості — Г безробітні
2 інваліди III групи, що працюють — Б економічно активне населення
3 випуски. ВНЗ, що не працюють... — Д економічно неактивне населення
4 працівники заводу, який працює.. — В зайняте населення

24. Установіть відповідність між видами продукції будівельної промисловості та виробництвами, до яких вони належать
1 гіпс — Б цементна промисловість
2 будівельне скло — В склоробна промисловість
3 керамічна плитка — А виробництво облицювальних та оздобл...
4 пісок будівельний — Г промисловість нерудних будів. матеріалів

25. Установіть відповідність між регіонами світу та вирощуванням цукрових і тонізуючих культур у них
1 Центральна та Східна Європа — А цукрові буряки
2 північ Латинської Америки — Г кава
3 північ і схід Південної Америки — Б цукрова тростина
4 Південна Азія — В чай

26. Укажіть три форми поверхні, які утворились внаслідок діяльності вітру
[1] дюни [6] бархани [7] останці

27. Укажіть три річки Євразії, які належать до басейну внутрішнього стоку
[1] Сирдар'я [2] Урал [6] Кума

28. Укажіть три орографічні об'єкти, які простягліїся в межах Правобережної України
[2] Хотинська височина [3] Придніпр. височ. [5] Подільська височина

29. Укажіть три країни з найбільшою кількістю туристичних відвідувань
[2] Франція [6] Італія [7] США

30. Дайте визначення поняття «гідросфера».
Гідросфера — це водна оболонка Землі, до складу якої входять Світовий океан, води суходолу та води атмосфери.

31. Коротко схарактеризуйте Дніпровський буровугільний басейн.
Дніпровський буровугільний басейн займає площу близько 150 тис. км2. Його родовища розташовані в Кіровоградській, Дніпропетровській і Житомирській областях. Загальні розвідані запаси становлять 6 млрд тонн.

Потужність пластів коливається від 3 до 12 м. Родовища бурого вугілля відомі також в Полтавській і Харківській областях, у Придністров'ї, Передкарпатті та Закарпатті. Буре вугілля Закарпаття зберегло структуру деревини, з якої воно утворилось і має назву лігніт.

32. Транспортне машинобудування в Україні та його риси.
Транспортне машинобудування спеціалізується в Україні на виробництві майже всіх транспортних засобів., Тепловозобудування зосереджене в Луганську й Харкові. Промислові електровози випускають у Дніпропетровську. У Луганську налагоджується виробництво трамваїв. Вантажні вагони виробляють у Стаханові, Дніпродзержинську, Кременчуку, цистерни — у Маріуполі, пасажирські вагони — у Харкові.

Розвинуте в нашій країні також суднобудування, найбільшим центром якого є Миколаїв. Тут працюють три суднобудівні заводи, що випускають морські судна різного призначення. Центрами морського суднобудування є також Херсон, Одеса, Керч, а річкового — Київ, Запоріжжя, Херсон, Ізмаїл. У своєму розташуванні ця галузь орієнтується на споживача.

33. Визначте атмосферний тиск на гірській вершині, що розташована на березі моря і має абсолютну висоту 3 000 м.

460

34. У галузевій структурі промислового комплексу України на металургійну промисловість припадає 21 %, на харчову промисловість — 18 %, електроенергетику — 14 %, машинобудування — 12 %, гірннчовидобувну галузь — 11 %, хімічну промисловість — 7%, деревообробну промисловість — 4%, інші галузі — 13 %. Яка частка продукції України припадає на важкі галузі промисловості?

63

35. Обчисліть ресурсозабезпеченість країни А кам’яним вугіллям за умови, що щорічний видобуток становить 60 млн т, а загальні запаси кам’яного вугілля становлять 1,8 млрд т.

30

36. Позначте на контурній карті не менше чотирьох областей, у яких домінує сільський тип розселення.

До таких областей належать:
1 — Закарпатська (62 %);
2 — Чернівецька (59 %);
3 — Тернопільська (56 %);
4 — Рівненська (52 %).

Зворотній зв’язок