Варіант 12

1. У якому рядку всі слова стосуються історії кіммерійців?
В «воїни-молокоїди», кочовики, далекобійний лук, конярство

2. Скориставшись картою, укажіть цифри, якими позначено землі східнослов’янських племінних союзів сіверян і волинян за доби їх розселення
Г 1, 3

3. Який з фактів стосується правління в Києві князя Ярослава Мудрого?
В створено перший писаний збірник руських законів

4. Доповніть твердження
В закликає князів до припинення чвар, збереження єдності Русі

5. Ім’я якого князя пропущено в джерелі?
«...По смерті ж великого князя __ _ ___ , вікопомного самодержця всеі Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих... велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько,
двох літ».

А Романа Мстиславовича

6. Завершіть речення
Середньовічний цех створювали задля
Б виробництва та збуту ремісничих виробів

7. У якому з тверджень схарактеризовано засади, на яких виникла греко-католицька церква?
В зберігала православний обряд, визнавала деякі важливі догмати католицького віровчення

8. Які території залишалися під зверхністю Туреччини за Бахчисарайським договором?
Б Південна Київщина, Брацлавщина, Західне Поділля

9. Доповніть твердження
«Рішительні пункти» Д. Апостола...
В мали форму «указу» царського уряду гетьманові

10. Якої події стосується фрагмент з історичного джерела?
«...Почали вони... надто далеко поширювати своє зухвальство, привласнюючи й вимагаючи врешті для себе, начебто як надбання їхньої власності, не тільки всі ті землі, які ми придбали в останній війні від Порти Оттоманської, але навіть і ті, які зайняті поселеннями в Новоросійській губернії, мотивуючи, начебто їм і ті, й інші здавна належали... Запроваджуючи власне хліборобство, ліквідовували вони цим саму підвалину залежності їх від престолу нашого і задумували, створити із себе посеред вітчизни область повністю не залежну під власним своїм несамовитим управлінням...».
А остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі

11. У якому рядку всі слова використаєте для характеристики реформ Марії-Терезії та Йосифа II у 1770—1780-х роках?
В свобода віросповідання, Руський інститут, Львівський університет

12. Укажіть назву заштрихованого українського регіону, що перебував у складі Австрійської монархії
А Північна Буковина

13. Оберіть рядок, у якому названо членів Петербурзької громади українців (початок 60-х років 19 ст.)
В М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський

14. Що характеризує промисловий розвиток західноукраїнських земель у другій половині 19 ст.?
Б регіон був ринком збуту для товарів, вироблених сусідніми, більш розвиненими промисловими регіонами

15. Доповніть твердження...
У грудні 1905 р. РУП перестала існувати офіційно. Група рупівців, яка обстоювала організаційно-політичну самостійність і до керівного складу якої належали В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, створила
А Українську соціал-демократичну робітничу партію (УСДРП)

16. Які терміни використаєте для характеристики явища, яке ілюструє карикатура?
Б 1, 5

17. Установіть відповідність між характеристиками груп населення Київської Русі та їхніми назвами
1Д, 2Г, 3Б, 4А;

18. Установіть відповідність між зображенням храмів та їхніми назвами
1Д, 2Б, 3В, 4Г;

19. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г заснування у Львові Успенського братства та братської школи
2 Б заснування Київського братства та школи при ньому
3 В обрання київським митрополитом Йова Борецького
4 А обрання київським митрополитом Петра Могили

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Б Зборівсько-Збаразька кампанія. Укладення Зборівського договору
2 В облога українським військом табору польської армії під Жванцем
3 А укладення московсько-польського Віденського перемир’я
4 Г похід війська Дьордя II Ракоці та полків на чолі з А. Ждановичем проти Польщі

21. Що передбачав перший договір між Військом Запорізьким та Московією?
2 чисельність козацького війська встановлювалася в кількості 60 тис.
3 козацька держава погоджувалася виплачувати царю грошовий податок
6 непорушно зберігалися державна територія, форми державного устрою та правління

22. Укажіть права, що здобули поміщицькі селяни за реформою 1861 р.
1 особиста свобода, звільнення від залежності поміщиків
4 перехід в інші верстви суспільства (міщан, купців та ін.)
5 право купувати рухоме й нерухоме майно, вільно ним розпоряджатися та одержувати його за законами у спадок

Зворотній зв’язок