Четверта частина

Завдання групи Б

13. Білок рибонуклеаза складається з 224 амінокислот. Укажіть відносні молекулярні маси білка та гена, який його кодує. Середня молекулярна маса нуклеотиду дорівнює 345, амінокислоти — 100.
Відносна молекулярна маса білка 22 400. Для визначення відносної молекулярної маси гена необхідно 224 × 3 × 2 × 345 = 463 680.

14. Яка площа екосистеми потрібна, щоб прогодувати одного хижака масою 100 кг, 30 % від якої становить суха речовина? Хижак перебуває на четвертому трофічному рівні (первинна продуктивність екосистеми — 200 г/м2)  
15 га.

15. У фрагменті молекули ДНК гуанілові нуклеотиди становлять 20 % від загальної кількості нуклеотидів. Визначте склад усіх інших нуклеотидів у відсотках.
Решта нуклеотидів розподіляється таким чином: цитиділові 20 %, аденілові і тимідилові по 30 % .

16. Унаслідок схрещування рослин суниць із червоними та білими плодами отримали рослини з рожевими плодами. Яка ймовірність появи рослин із червоними, білими і рожевими плодами внаслідок схрещування гібридів з рожевими плодами між собою.
Розщеплення 1 : 2 : 1 як за фенотипом, так і за генотипом.

17. Визначте максимально можливу чисельність популяції лисиць (маса однієї лисиці — 10 кг) у біоценозі з трофічним ланцюгом: рослини → ... → лисиця, якщо біомаса рослин становить 100 т.
Рослини — 100 т
заєць — 100 : 10 = 10 т
лисиця — 10 т : 10 = 1 т = 1000 кг
1000 : 10 = 100 лисиць.

18. До складу білка входить 800 амінокислот. Яка довжина і відносна молекулярна маса частини гена, що кодує цей білок? Середня молекулярна маса нуклеотиду становить 345, довжина одного нуклеотиду становить 0,34 нм.
Відносна маса частини гена 1 656 000. Довжина гена 816 нм.

19. Яка ймовірність народження дитини-альбіноса в сім’ї здорових батьків, у яких матері страждали на альбінізм? Відомо, що альбінізм успадковується як аутосомна рецесивна ознака.
25 %.

20. Визначте довжину фрагмента молекули ДНК, якщо він містить 600 000 тимідилових і 240 000 гуанілових нуклеотидів. Довжина одного нуклеотиду становить 0,34 нм.
285 600 нм.

21. У помідорів нормальна висота і червоне забарвлення плодів домінують над карликовістю і жовтоплідністю. Якими будуть рослини, одержані від схрещування рослин з такими генотипами: Аавв × ааВв?
Червоні високі — 25 % , червоні карлики — 25 % , жовті високі — 25 %, жовті карлики — 25 % .

22. Скільки залишків рибози міститься в молекулі РНК, якщо кількість гуанілових нуклеотидів — 600, аденілових — 400, цитидилових — 1000, уридилових — 500?
2500 залишків рибози.

23. Батько має третю групу крові, а мати — першу. Які групи крові можуть бути в дітей, якщо генотип батька гетерозиготний?
Імовірність: 50 % — третя; 50 % — перша.

24. Маса вилупленого пташеняти — 8 г. При переході до самостійного живлення маса пташеняти збільшилась приблизно до 40 г. Скільки комах з’їло пташеня за цей час (середня маса комахи — 0,01 г)?
32 000 комах.

Зворотній зв’язок