Варіант 11

1. З якої тканини рослин складається серцевина в стовбурі дерева?
В основна

2. Яка органела рослинної клітини містить клітинний сік?
Б вакуоля

3 Як називається рідка частина крові, що не містить формених елементів?
А плазма

4. Яка тварина належить до сумчастих?
Б кенгуру

5. Який гормон синтезується в гіпофізі?
Б гормон росту

6. За допомогою якого методу реєструють ритмічну зміну електричної активності серця?
Б електрокардіографія

7. Які складові імунної системи забезпечують поглинання чужорідних клітин у тканинах?
Б фагоцити

8. Яке твердження щодо будови стінки трахеї правильне?
В утворює 16-20 неповних хрящових кілець

9. Як називається сукупність реакцій синтезу в живих організмах?
Г пластичний обмін

10. Як називаються зв’язки між популяціями північного оленя та оленячого моху?
А нейтральні

11. Школярі досліджували за допомогою мікроскопа зріз ніжки плодового тіла печериці. У полі зору мікроскопа помітили довгі ниткоподібні структури. Назвіть їх.
Б гіфи

12. Які лікарські речовини отримують із цвілевих грибів і які пригнічують ріст паразитичних бактерій?
В антибіотики

13. Укажіть тварину, для якої характерне травлення поза організмом.
Б павук-хрестовик

14. Яка тварина має замкнену травну систему?
Г планарія молочно-біла

15. Збудником якої хвороби є дизентерійна амеба?
Б амебіаз

16. У класичних роботах І. Павлова із собаками звук, який включали разом із подачею їжі, був:
В умовним подразником

17. Вкажіть, що входить до складу АТФ.
А нітрогеновмісна основа

18. Визначте фенотип рослини гороху з генотипом ааВв (жовте забарвлення і гладенька форма насіння — домінантні ознаки, зелене забарвлення і зморшкувата форма насіння — рецесивні ознаки).
Г насіння зелене гладеньке

19. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — цифра 1 вказує на твірну тканину
II — цифри 3 та 4 вказують на основну тканину
III — цифра 2 вказує на клітини, що здійснюють фотосинтез
IV — клітини, позначені цифрою 1, виконують захисну функцію
В III і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо, системи органів, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — це органи травної системи, забезпечуюсь надходження та перетравлення їжі
II — це органи дихальної системи, забезпечують надходження кисню та здійснення газообміну
III — цифрами 1 і 4 позначено повітряні мішки
IV — цифрами 1 і 4 позначено структури, що притаманні лише птахам і забезпечують подвійне дихання
Г II, III і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — до складу входять 12 пар ребер, грудина, грудні хребці
II — стрілка вказує на вільне ребро
III — стрілка вказує на несправжнє ребро
IV — на малюнку зображено скелет плечового пояса
Б I і II

22. Установіть відповідність між органом (або його складовими) і захворюваннями, які їх уражають.
А4, Б3, В2, Г5

23. Установіть відповідність між терміном і його визначенням.
А2, Б5, В3, Г1

24. Установіть послідовність органів травної системи в напрямку переміщення по них гай,
А глотка
В стравохід
Б шлунок
Г дванадцятипала кишка

25. Установіть послідовність у явищах і процесах під час біосинтезу білків.
В утворення молекули іРНК на матриці ДНК
Г зв’язування молекули іРНК з рибосомою.
А взаємодія молекули тРНК з рибосомою та іРНК
Б утворення пептидного зв’язку

Повідомити про помилку