Варіант 2

1. Де в рослинній клітині міститься клітинний сік?
В у вакуолі

2. Як зазвичай відбувається поширення насіння сосни?
В за допомогою вітру

3. Яким з паразитичних червів може заразитися людина через споживання сирої води з природних водойм?
В печінковим сисуном

4. Яка з тварин є хижаком?
Г яструб

5. Якою тканиною утворений верхній шар шкіри?
Б епітеліальною

6. За допомогою якого приладу вимірюють артеріальний тиск у людини?
В тонометр

7. Що відбувається з голосовими зв’язками під час розмови?
Г вібрують

8. У якій частині травного каналу інтенсивно всмоктується вода?
Б товстий кишечник

9. Під час якого процесу подвоюється молекула ДНК?
В реплікація

10. У якій складовій ядра еукаріотичної клітини містяться гени?
Г хроматин

11. По яких структурах рослин здійснюється рух мінеральних речовин, що вбираються коренем?
В судини

12. Якому ряду комах відповідає такий опис: комахи з повним перетворенням, їм властивий високий рівень соціальної організації, задня пара крил вкорочена, передні мають сітку жилок, іноді крила відсутні?
В Перетинчастокрилі

13. Визначте правильний запис хромосомного набору чоловіка.
В 44 аутосоми + XY

14. Яка хвороба спричинена гіпофункцією гіпофіза?
В карликовість

15. Які речовини в нормі містяться і у вторинній сечі, і у плазмі крові?
В вода і сечовина

16. Який рефлекс проявляється першим після народження дитини?
Б дихальний

17. Ділянка одного з ланцюгів молекули ДНК має таку будову: АГГ ЦЦТ АГГ ЦТА АТА. Яку будову матиме другий ланцюг цієї молекули ДНК?
Б ТЦЦ ГГА ТЦЦ ГАТ ТАТ

18. На якій стадії гаметогенезу відбувається мейотичний поділ?
Б дозрівання

19. Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Г II

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Б І, II і III

21. Проаналізуйте твердження щодо структур, зображених на малюнку, та виберіть правильні.
А І і III

22. Установіть відповідність між організмом та трофічним рівнем
А4, Б3, В2, Г1.

23. Установіть відповідність між залозою ендокринної системи та її функцією.
А2, Б1, В3, Г5.

24. Вкажіть послідовність дій під час надання першої допомоги людині з відкритим переломом кінцівки й артеріальною кровотечею.
Г зупинити артеріальну кровотечу
А знезаразити рану
Б накласти стерильну пов’язку
В іммобілізувати пошкоджену кінцівку

25. Визначте послідовність органів видільної системи відповідно до черговості руху сечі по них.
Б нирки
А сечоводи
В сечовий міхур
Г сечівник

Зворотній зв’язок