Варіант 3

1. Яку з багатоклітинних структур здатні утворювати гриби?
А плодове тіло

2. Яке суцвіття характерне для соняшника?
Б кошик

3. Для якої комахи характерний розвиток з неповним перетворенням?
В бабка

4. Яка тварина є виключно рослиноїдною?
Г коала

5. Яка структура міститься між кістковими пластинками губчастої речовини плоских кісток?
Б червоний кістковий мозок

6. Як називається м’язовий шар серця?
В міокард

7. Яка структура зовні вкриває легені й відіграє важливу роль у дихальних рухах?
А плевра

8. Який орган виконує функцію накопичення сечі?
Г сечовий міхур

9. Укажіть функцію транспортної РНК.
Б переносить амінокислоти до місця синтезу білкової молекули

10. Які особливості ядерної мембрани?
А двомембранна пориста

11. Де розташований камбій в стеблі дерев’янистої'рослини?
Г між корою і деревиною

12. Який тип запилення характерний для вишні, кульбаби та айстри?
В комахозапилення

13. Яка з наведених нижче ознак властива птахам, але не властива плазунам?
Г теплокровність

14. Який хромосомний набір жінки?
А 44 аутосоми + XX

15. Якої речовини в нормі не повинно бути у вторинній сечі?
Б білків

16. Який орган першим відчує нестачу глюкози в крові?
В головний мозок

17. Де синтезуються ферменти лізосом?
В на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки

18. Який серед наведених генотипів гетерозиготний?
А Аа

19. Проаналізуйте твердження щодо органа рослини, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
Г III і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
В І, ІІ і III

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Г І, III і IV

22. Установіть відповідність між групою прокаріотів і характерним для неї процесом життєдіяльності.
А3, Б1, В4, Г2.

23. Установіть відповідність між тканиною та її функцією.
А5, Б1, В2, Г3.

24. Визначте послідовність структур, якими рухається кров великим колом кровообігу.
Г лівий шлуночок
Б аорта
А сонна артерія
В верхня порожниста вена

25. Розташуйте у правильному порядку процеси формуаання сперматозоїдів.
В поділ клітин шляхом мітозу
Г збільшення розмірів клітин
А поділ клітин шляхом мейозу
Б зменшення розмірів клітини

Зворотній зв’язок