Варіант 4

1. У якій органелі клітин рослин відбувається фотосинтез?
А хлоропласт

2. Який із грибів утворює мікоризу?
А піддубник

3. Яка тварина вважається найпримітивнішою хордовою твариною?
Г ланцетник

4. Який птах здійснює дальні сезонні міграції?
А ластівка міська

5. Яка кістка є трубчастою?
Б стегнова кістка

6. Які судини постачають до серцевого м’яза кисень і поживні речовини?
А коронарні артерії

7. Як називається запалення слизової оболонки сечівника?
Б уретрит

8. Яка частина очного яблука забезпечує його живлення?
А судинна оболонка

9. Під час якої фази мітозу відбувається розчинення ядерної оболонки?
Б профаза

10. Як називають метод генетичних досліджень, за якого для вивчення особливостей успадкування різних ознак і встановлення характеру успадкування низки спадкових хвороб вивчають родовід людини?
Б генеалогічний

11. Які рослини містять найбільше білків у насінні?
В квасоля і горох

12. Вкажіть елементи оптичної системи мікроскопа.
Г діафрагма, окуляр

13. Яка тканина утворює залози тваринного організму?
А епітеліальна

14. Яка ознака є спільною для хруща та виноградного слимака?
В наявність незамкненої кровоносної системи

15. Який відділ головного мозку відіграє головну роль у підтриманні рівноваги тіла та координації рухів?
Б мозочок

16. Який процес НЕ відбувається в носовій порожнині?
Г газообмін

17. Що є кінцевим продуктом повного окиснення вуглеводів?
В вуглекислий газ і вода

18. У якій послідовності організми утворюють ланцюг живлення луки?
Г тимофіївка → миша → вуж → беркут

19. Проаналізуйте твердження щодо рослини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Г II, III і IV

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
Г II, III і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
В І і II

22. Установіть відповідність між структурою клітини та функцією, яку вона виконує.
А2, Б4, В3, Г5.

23. Установіть відповідність між залозою та гормоном, який вона секретує.
А4, Б5, В3, Г2.

24. Установіть послідовність відділів хребта людини, починаючи з найвищого.
Б шийний
В грудний
А поперековий
Г крижовий

25. Установіть послідовність подій, які відбуваються під час мейозу.
В гомологічні хромосоми обмінюються ділянками
Г пари гомологічних хромосом розташовуються по центру клітини вздовж однієї лінії
А гомологічні хромосоми розходяться до протилежних полюсів
Б хроматиди окремих хромосом розходяться до протилежних полюсів

Зворотній зв’язок