Варіант 5

1. Яка тканина рослин відіграє головну роль у верхівковому наростанні та бічному потовщенні?
Б твірна

2. Яка рослина утворює соковитий плід?
А персик

3. Чим представлена дихальна система у плазунів?
В повітроносні шляхи та легені

4. Що являє собою зигота?
В запліднена яйцеклітина

5. Яка залоза належить до залоз внутрішньої секреції?
А наднирники

6. Який орган належить до видільної системи людини?
В нирка

7. Який м’яз належить до м’язів нижньої кінцівки людини?
А кравецький

8. Визначте структурно-функціональну одиницю нервовоїтканини.
А нейрон

9. Як називається здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу?
Б мінливість

10. Як називається процес синтезу інформаційної РНК на одному з ланцюгів ДНК?
Б транскрипція

11. Які структурні елементи обов’язково входять до складу жилок листків?
Г ситоподібні трубки

12. Що формується зі спор вищих спорових рослин?
В особини статевого покоління

13. Який орган є в окуня, але відсутній в акули?
Б плавальний міхур

14. У якої тварини відсутня грудна клітка?
Г жаба озерна

15. Яка частина головного мозку містить центри голоду та насичення?
А гіпоталамус

16. Яка характерна риса відрізняє лімфатичну систему від кровоносної?
Б капіляри сліпо замкнуті

17. Яким білком утворені волокна, що є основою тромбу під час зсідання крові?
В фібрин

18. У своїй роботі Грегор Мендель застосовував метод дослідження, за якого схрещував батьківські форми, що відрізнялись за певними ознаками, та спостерігав появу цих ознак у ряді поколінь. Як називається цей метод?
А гібридологічний

19. Проаналізуйте твердження щодо організмів, зображених на малюнку, та виберіть правильні.
I — паразитують на коренях дерев
II — це пластинчасті гриби
III — це плодові тіла грибів
IV — це трубчасті гриби
А II і III

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до ссавців
II — яйцекладна тварина
III — не має молочних залоз
IV — зустрічається на території України
А І і II

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
І — скронева кістка належить до мозкового відділу черепа
II — кістки, що утворюють мозковий відділ черепа, з’єднуються швами
III — стрілкою позначено тім’яну кістку
IV — лобова кістка є парною
А I і II

22. Установіть відповідність між співвідношенням фенотипів у потомстві і видом схрещування.
А3, Б4, В2, Г1.

23. Установіть відповідність між органом та властивою йому особливістю будови.
А4, Б5 В1 Г2.

24. Установіть послідовність проходження нервового імпульсу під час здійснення рефлексу.
А рецептор
Г доцентровий нейрон
В відцентровий нейрон
Б центральна нервова система

25. Установіть послідовність фаз мітозу.
Б профаза
Г метафаза
В анафаза
А телофаза

Зворотній зв’язок