Варіант 6

1. Який генеративний орган у голонасінних рослин?
В шишка

2. Які добрива сприяють накопиченню в ґрунті гумусу, необхідного для підвищення родючості?
Г органічні

3. Які камери серця у риб?
Б передсердя та шлуночок

4. Який тип тварин має сліпо замкнену травну систему (без задньої кишки)?
В плоскі черви

5. Які види рецепторів знаходяться в сітківці?
В фоторецептори

6. Яку групу крові мають універсальні донори?
А першу (О)

7. До якої групи м’язів належить трапецієвидний м’яз?
Б м’язи спини

8. Яка речовина вкриває ззовні коронку зуба?
Г емаль

9. Що входить до складу інформаційної РНК, на відміну від ДНК?
В рибоза, урацил

10. Вкажіть, які зміни характерні для геномних мутацій.
В зміна кількості хромосом у каріотипі

11. Який вегетативний орган рослин, видозмінюючись, утворює бульби?
Б пагін

12. Листки на нижніх гілках дерева містять у клітинах фотосинтезуючої тканини менше хлорофілу, ніж листки верхівкових гілок. Вкажіть причину цього явища.
В нижнім листкам дістається менше світла

13. Які тварини мають чотирикамерне серце?
Б птахи та ссавці

14. Які тварини є всеїдними?
Г ведмідь, вепр

15. Який вид імунітету до вітрянки має людина, яка перехворіла на цю хворобу?
В природний набутий

16. Які наслідки активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи?
А прискорює серцебиття, розширює зіниці

17. Яка послідовність нуклеотидів молекули РНК, утвореної на ділянці ДНК наступного складу: Т-Т-Т-Т-Т-Т-А- Г- Г-А-Т- Ц?
В А-А-А-А-А-А-У-Ц-Ц-У-А-Г

18. У яких фазах мітозу відбуваються протилежні процеси?
В профаза й телофаза

19. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до бактерій
II — належить до одноклітинних еукаріот
III — характерний змішаний тип живлення
IV — клітинна стінка містить целюлозу
А ІІ і ІІІ

20. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
І — багатоклітинний твариноподібний організм
II — має в клітині два типи ядер
III — одноклітинний твариноподібний організм
IV — рухається за допомогою несправжніх ніжок (псевдоподій)
Г III і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо органа, зображеного на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить до травної системи
II — належить до дихальної системи
III — виділяє ферменти, що розщеплюють білки
IV — виділяє ферменти, що розщеплюють вуглеводи
А І і ІІІ

22. Установіть відповідність між біологічним об’єктом та рівнем організації живої матерії.
А5, Б3, В1, Г4

23. Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається.
А3, Б5, В4, Г2.

24. Визначте послідовність процесу утворення еритроцитів.
Б поділ стовбурових клітин кісткового мозку
А формування гемоглобіну всередині еритроцита
Г втрата попередниками еритроцитів ядра
В вихід еритроцитів у кров’яне русло

25. Установіть послідовність етапів обміну білків.
Г надходження білків в організм з їжею  
Б розщеплення білків у травній системі
А всмоктування поживних речовин із травної системи
В синтез власних білків у клітинах

Зворотній зв’язок