Варіант 8

1. Вкажіть види коренів, з яких утворюється мичкувата коренева система.
Г додаткові та бічні

2. Яка органела рослинної клітини забезпечує фотосинтез?
В хлоропласт

3. Яка ознака характерна для птахів?
В подвійне дихання

4. Скільки слухових кісточок у середньому вусі людини?
Б три

5 Де на язику зосереджені рецептори, які найчутливіші до гіркого смаку?
Б на корені

6. Яку групу крові мають універсальні реципієнти?
В четверту (АВ)

7. Який фермент забезпечує розщеплення вуглеводів?
Б амілаза

8. Куди надходить кров із лівого шлуночка серця? .
А до аорти

9. Під час окиснення яких речовин утворюється найбільша кількість енергії?
Б жирів

10. Який процес забезпечує надходження води до клітини?
А дифузія

11. Які продукти харчування можуть стати причиною ураження людини ботулізмом?
Б домашні консерви

12. Яке твердження щодо фотосинтезу правильне?
Б утворення органічних речовин з неорганічних завдяки енергії світла

13. Виберіть організми, які мають кіль.
В пінгвін і горобець

14. У якому відділі травного каналу найінтенсивніше всмоктуються поживні речовини?
В у тонкому кишечнику

15. У якому шарі шкіри розташовані волосяні фолікули?
Б дерма

16. Що означає термін «овуляція»?
Б вихід яйцеклітини з яєчника

17. Визначте антикодон транспортної РНК, який відповідає кодону -АГЦ- у ДНК.
Б -ТЦГ-

18. Укажіть генотип рослини гороху з жовтим гладеньким насінням (жовтий колір і гладенька форма — домінантні ознаки).
Б АаBb

19. Проаналізуйте твердження щодо зображеного процесу і виберіть правильні.
I — на схемі зображено процес трансляції, цифра 3 вказує на рибосому
II — на схемі зображено процес транскрипції, цифра 3 вказує на фермент
III — на схемі зображено процес реплікації, цифра 2 вказує на інформаційну РНК
IV — на схемі зображено процес репарації, цифра 1 вказує на транспортну РНК.
В II

20. Проаналізуйте твердження щодо клітини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — клітина представника царства Рослини
II — клітина представника царства Тварини
III — клітина представника царства Гриби
IV — стрілка вказує на мітохондрію оіА
Г II і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — цифрою 1 позначено лобну кістку
II — цифрою 2 позначено тім’яну кістку
III — цифрою 3 позначено потиличну кістку
IV — цифрою 4 позначено верхню щелепу
В І і II

22. Установіть відповідність між вітаміном і його характеристикою.
А4, Б5, В2, Г3.

23. Установіть відповідність між назвою мутацій та їхніми характеристиками.
А2, Б3, В1, Г5.

24. Визначте послідовність обробки їжі травними соками.
В дія слини
А дія шлункового соку
Б дія жовчі
Г дія кишкового соку

25. Розташуйте рівні організації живого у висхідному порядку.
Б клітинний
Г організмовий
В популяційно-видовий
А біосферний

Повідомити про помилку