Варіант 9

1. Вкажіть одноклітинний організм, який мешкає у воді.
Б хламідомонада

2. Вкажіть правильне твердження щодо мікоризи.
А взаємовигідне співжиття коренів рослини і гіфів гриба

3. На які відділи поділяється тіло комах?
Б голова, груди, черевце

4. Яка тварина пристосована до полювання у воді?
Б видра

5. Яке із цих захворювань інфекційне?
Б сальмонельоз

6. Яка ознака артеріальної кровотечі?
А кров яскраво-червоного забарвлення в кров витікає крапельно

7. Яка головна функція гемоглобіну?
А транспортування кисню

8 Де відбувається насичення крові плоду людини киснем?
Б у плаценті

9. Як називається процес подвоєння молекули ДНК?
В реплікація

10. Як називаються кодуючі ділянки генів?
Б екзони

11. Яка рослина найбільше вражається грибом фітофторою?
В помідор

12. Які види додаткових коренів утворюються в рослин, що зростають на болотах і надмірно зволожених ґрунтах, де гостро не вистачає кисню?
В дихальні

13. Які тварини в дорослому стані дихають зябрами?
Г восьминіг, кальмар, тритон

14. Що заборонено робити в разі укусу отруйних змій?
А накладати джгут або тугу пов’язку на ушкоджену частину

15. Яку функцію виконує двоголовий м’яз плеча?
А згинає ліктьовий суглоб

16. Яке зображення предмета формується на сітківці?
А дійсне, зменшене, обернене

17. Вкажіть речовину, яку необхідно додати в пробірку із соняшниковою олією, щоб утворився майже прозорий розчин.
Г бензол

18. Які гамети можуть утворитися в особини з генотипом ААВВ?  
Б АВ  

19. Проаналізуйте твердження щодо особливостей поширення плодів, зображених на малюнку, та виберіть правильні.
I — цифрами 1 і 5 позначено плоди, що поширюються тваринами
II — цифрами 3 і 4 позначено плоди, що поширюються вітром
III — цифрою 1 позначено плід, якому притаманне самопоширення
IV — цифрою 2 позначено плід, що поширюється птахами
Г II і III

20. Проаналізуйте твердження щодо тварини, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — належить то паразитичних червів
II — має замкнену кровоносну систему
III — підвищує родючість ґрунту
IV — стрілка вказує на поясок
Г II, III і IV

21. Проаналізуйте твердження щодо структури, зображеної на малюнку, та виберіть правильні.
I — відповідає за сприйняття звукових подразників
II — стрілка вказує на барабанну перетинку
III — стрілка вказує на порожнину середнього вуха
IV — у внутрішньому вусі містяться завитка і півколові канали завитка і півколові канали
Г I, III і IV

22. Установіть відповідність між терміном і його визначенням.
А1, Б3, В4, Г2

23. Установіть відповідність між характеристикою екологічної структури популяції
А1, Б3, В4, Г5.

24. Установіть послідовність етапів дихання в організмі людини.
В дифузія газів у легенях
Г транспорт газів кров’ю
А дифузія газів у тканинах
Б клітинне дихання

25. Установіть послідовність проходження світлових променів через світловий мікроскоп у напрямку ока спостерігача.
Б дзеркальце
Г предметне скло
А об’єктив
В окуляр

Повідомити про помилку