Варіант 6

1. Як називають вегетативне тіло гриба?
В міцелій

2. Шкірні покриви, укриті лусками, характерні для
А риб

3. Чим відрізняється гуморальна регуляція функцій організму від нервової?
В меншою енерговитратністю

4. Укажіть формений елемент крові, що бере участь у формуванні клітинного імунітету.
А Т-лімфоцит

5. Укажіть спадкове захворювання людини.
Б дальтонізм

6. Укажіть рушійну силу еволюції за Ч. Дарвіном.
Б природний добір

7. Укажіть газоподібну оболонку нашої планети, що частково входить до структури біосфери.
В атмосфера

8. Сукупність рослин ОДНОГО ВИДУ з певними спадковими особливостями, створеними людино у результаті штучного добору, — це
В сорт

9. Укажіть метод біологічних досліджень, за допомогою якого вчені ведуть багаторічні фенологічні спостереження.
Г моніторинг

10. Молекула ДНК, на відміну від молекули РНК, містить
Б тимін

11. Укажіть органелу, що містить у своєму складі ферменти, здатні розщеплювати відпрацьовані високомолекулярні сполуки.
Б лізосома

12. Молекулярний кисень під час фотосинтезу виділяється
А під час світлової фази

13. Протягом історичного розвитку у квіткових рослин виникли пристосування для перенесення пилку різними способами. Укажіть ознаку, характерну для вітрозапильних рослин.
А виробляють багато легкого пилку

14. У зоопарку двоє школярів спостерігали за качконосами. Перший школяр сказав, що качконоси належать до рептилій. Другий сказав, що вони розмножуються, відкладаючи яйця. Хто з них має рацію?
Б лише другий

15. Проаналізуйте твердження стосовно нервової системи та вкажіть правильні:
І — усі структури складаються винятково з нейронів, II — виконує регуляторну функцію у взаємодії з ендокринною.

Б лише II

16. Порівнюючи кровоносну та лімфатичну системи, учні дійшли висновку про те, що
А кров і лімфа рухаються судинами

17. Укажіть правильний перелік органел, у яких синтезується АТФ.
Г хлоропласти та мітохондрії

18. Положення кожен триплет відповідає лише одній амінокислоті є властивістю генетичного коду, а саме —
Б однозначність

19. У процесі застосування цитогенетичного методу дослідження спадковості учені визначають
В каріотип

20. Учні вивчали мітоз та висловили судження. Перший учень сказав, що в інтерфазі перед мітозом кількість молекул ДНК подвоюється. Другий учень зауважив, що мітоз забезпечує утворення двох дочірніх клітин. Хто з них має рацію?
В обидва мають рацію

21. Вивчаючи вуглеводи у клітині, учені встановили, що вони виконують такі функції:
Г структурну та енергетичну

22. Укажіть тип екосистеми, до складу якої входять куниця і білка.
В лісова

23. Проаналізуйте твердження стосовно будови стебла деревної рослини та вкажіть правильні.
І — цифра 1 указує на серцевину; II — цифра 2 вказує на деревину; III — цифра 3 вказує на камбій.

В лише І і II

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і вкажіть правильні.
І — має чотирикамерне серце; II — травний тракт у неї закінчується анальним отвором; III — у ротовій порожнині відсутні зуби.

В лише І, III

25. Проаналізуйте твердження стосовно кровоносної системи людини та вкажіть правильні.
І — цифра 1 указує на нижню порожнисту вену; II — цифра 2 вказує на аорту; III — цифрою 3 позначено легеневу вену.
Г І, II, III

26. Установіть відповідність між фазами поділів мейозу (1—4) та процесами (А—Д), що відбуваються на них.
1 профаза І — Г кросинговер
2 анафаза І — Д розходження до полюсів двохроматидних хромосом
3 метафаза II — Б на екваторі знаходиться гаплоїдне число хромосом
4 анафаза II — В до полюсів клітини розходяться хроматиди

27. Визначте послідовність засвоєння біомаси в наземній екосистемі, починаючи з продуцентів.
Б горох
Г гусінь
В синиця
А яструб

 

Повідомити про помилку