Варіант 9

1. Укажіть їстівний гриб.
А білий гриб

2. Укажіть кількість камер серця у горобця.
Г чотири

3. Укажіть структуру організму людини, яка захищає внутрішнє середовище від шкідливого на надмірного впливу випромінювання сонця.
В шкіра

4. Укажіть структуру центральної нервової системи, яка забезпечує координацію рухів.
А мозочок

5. Який хімічний елемент входить до складу амінокислот?
А Нітроген

6. Як називають процес самоподвоєння молекули ДНК?
Г реплікація

7. Укажіть органелу, функція якої — синтез білка.
Г рибосома

8. Як називають сукупність процесів поглинання речовин із довкілля, їхніх перетворень в організмі та виведення з нього продуктів обміну?
Б метаболізм

9. Основу росту будь-якого багатоклітинного організму становить процес
Б мітозу

10. Укажіть мінливість, зумовлену зміною кількості хромосом організму.
В геномна

11. Як називають появу в окремих представників виду рис, притаманних їхнім предкам?
Г атавізмами

12. Кінцевою ланкою ланцюгів живлення в біогеоценозах є
Б редуценти

13. Учні вивчали покритонасінні рослини і висловили судження щодо їхніх характерних ознак. Укажіть правильне судження.
Г мають квітку й плід

14. Дослідники спостерігали в лісі за твариною, яка живиться, полюючи на інших тварин; її шкіра вкрита волоссям, потомство вигодовує молоком. Укажіть групу, до якої належить ця тварина.
Б ссавці

15. Проаналізуйте твердження щодо особливостей розвитку людського організму та вкажіть правильні. І — імплантація відбувається під час післяембріонального періоду; II — статеве дозрівання відбувається під час ембріонального періоду.
Г немає правильних

16. Укажіть біоритми, пов’язані з обертанням Землі навколо своєї осі.
Б чергування сну та неспання

17. Школярі сформулювали судження про подібність клітин грибів і рослин. І — клітини обох груп мають клітинні оболонки (стінки); II — клітини обох груп містять вакуолі. Чи є поміж них правильні?
В обидва правильні

18. Проаналізуйте твердження стосовно значення для організму атомів Феруму та вкажіть і правильні. І — входять до складу гемоглобіну; II — за умови нестачі в організмі виникає захворювання — анемія.
В обидва правильні

19. Укажіть елемент будови тРНК, що допомагає розпізнавати місце амінокислоти в майбутній поліпептидній молекулі під час біосинтезу білка.
Г антикодон

20. Під час гліколізу молекула глюкози розщеплюється на дві молекули піровиноградної кислоти з утворенням
Г 2 молекул АТФ

21. Проаналізуйте твердження стосовно модифікаційної мінливості та вкажіть правильні.
І — під впливом зовнішнього середовища змінюється фенотип; II — передається з покоління в покоління.

А лише І

22. Який чинник виникає внаслідок високої плодючості організмів та обмеженості життєвих ресурсів?
В боротьба за існування

23. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на рисунку рослини. Чи є з-поміж них правильні? І — це представник плауноподібних; II — розмножується спорами; III — запліднення залежить від наявності води.
В лише II, ІІІІ

24. Проаналізуйте твердження стосовно тварини, зображеної на рисунку, і виберіть правильні.
І — це представник амфібій; II — має голу шкіру, вкриту слизом; III — серце поділене на три камери.

Г І, II, III

25. Проаналізуйте твердження щодо скелета дорослої людини та вкажіть правильні.
І — у відділі, позначеному цифрою 1, усі кістки, крім однієї, з’єднані між собою нерухомо; II — у відділі, позначеному цифрою 2, формуються чотири природних вигини; III — у відділі, позначеному цифрою 3, усі кістки зростаються.

Г І, II, III

26. Установіть відповідність між порівняльно-анатомічними доказами еволюції (1—4) та прикладами (А—Д), які їх ілюструють.
1 гомологічні органи — Б верхня кінцівка людини та передня кінцівка коня
2 аналогічні органи — В зябра риби та зябра рака
3 рудименти — А недорозвинені очі в крота
4 атавізми — Г народження дитини з хвостовим відростком

27. Установіть послідовність таксонів, до яких належить вид Людина Розумна, починаючи з найвищого.
А тиц Хордові
В клас Ссавці
Б ряд Примати
Г рід Людина

Повідомити про помилку