Варіант 1

1. Доповніть твердження
Найдавніші свідчення перебування пралюдей (близько 1 млн років тому) на території України виявлено в...
А Королевому на Закарпатті

2. У чому особливості давньогрецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму?
Г наслідування колоніями суспільного та культурного життя материкової Греції

3. У якому рядку правильно перелічено східнослов’янські племена — предки українців?
В деревляни, сіверяни, дреговичі, уличі, тиверці, в’ятичі, поляни

4. Якими цифрами позначено князівства, що їх об’єднав під своєю владою Роман Мстиславович у 1199 р.?
Б 1, 4

5. У якому рядку всі слова можна використати в розповіді про розвиток освіти та поширення писемності на галицьких та волинських землях?
Б берестяні грамоти зі Звенигорода, скрипторій Володимира Васильковича

6. Терміни українські князі - пани - шляхта - зем’яни доречні в розповіді про
Б структуру панівного стану в другій половині 15 - 16 ст.

7. Де відбувся перший бій між повстанцями й польським військом під час Національно-визвольної війни?
А на Жовтих Водах

8. Якого гетьмана зображено на наведеній іконі?
А Б. Хмельницького

9. Ім’я якого історичного діяча пропущено у фрагменті джерела?
«Я не можу приховати від пана, що ми тільки-но отримали з України радісну вість, згідно з якою ______кілька разів ущент розгромив московитів, причому захопив добру здобич і взяв у полон багато значних князів. Був він при цьому у великій небезпеці, бо під ним було гарматним ядром вбито коня. Як тільки дійшла достовірна звістка про ці події, вона викликала тут велику радість і в усіх церквах співали “Тебе, Боже, хвалимо...”».
Г гетьмана І. Виговського

10. Про які українські землі в 1670—1680-х роках ідеться в уривку зі спогадів французького релігійного діяча Франсуа-Поля Далерака?
«Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари...».
Б Правобережну Україну

11. Яке твердження стосується П. Калнишевського?
В було заслано до Соловецького монастиря, де перебував ув’язненим до 1801 р.

12. Території яких губерній підросійської України заштриховано на карті?
Б Катеринославської, Чернігівської, Подільської

13. Про роботу вперше обраного загальноімперського австрійського парламенту (рейхстагу) відомо, що
Б промова І. Капущака із с. Ляхівці з вимогою скасування панщини без виплати викупу поміщикам мала неабиякий резонанс

14. Доповніть твердження
Емський указ 1876 р. російського імператора Олександра II забороняв...
А 1, 2
1 видавати українською мовою оригінальні твори і робити переклади з іноземних мов, тексти для нот, театральні вистави й публічні читання
2 завозити на територію Російської імперії з-за кордону книжки, написані українською мовою

15. У якому місті і коли Ілля Мечников та Микола Гамалія створили першу вітчизняну бактеріологічну станцію, що успішно застосовувала запобіжні вакцини та сироватки для лікування інфекційних хвороб?
А Одесі, 1886 р.

16. Які процеси та явища у промисловому виробництві початку 20 ст. розкривають наведені візуальні джерела?
В приплив іноземного капіталу

17. Установіть відповідність між твердженнями, що характеризують князів Київської Русі, та їхніми іменами

1 був останнім київським князем, під владою якого перебувала більша частина Київської Русі, після його смерті Київська держава остаточно розпалася на окремі незалежні князівства Д Мстислав Володимирович
2 домігся зміни ставлення духовенства до себе, надавши Печерському монастиреві кошти для будівництва Успенського собору Б Святослав Ярославович
3 був високоосвіченою людиною, знав п’ять іноземних мов, одружився з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха В Всеволод Ярославович
4 перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян, спричиненого поразкою Ярославичів від половців на р. Альті А Ізяслав Ярославович

18. Установіть відповідність між стислими характеристиками та іменами діячів культури і науки другої половини 19 — початку 20 ст.

1 художник-реаліст, майстер побутового жанру на селянську тематику («Сінокіс», «Весілля в Київській губернії», «Ворожіння») В М. Пимоненко
2 дослідник української етнографії та фольклористики, у 1869-1870 рр. очолював етнографічно-статистичні експедиції з вивчення України. Автор вірша «Ще не вмерла Україна...» А П. Чубинський
3 історик та археолог, дослідник історії запорізького козацтва, три десятиліття очолював Катеринославський історико-краєзнавчий музей Г Д. Яворницький
4 один з фундаторів Братства тарасівців. Автор фундаментальних наукових праць, перших підручників з української мови й літератури, зокрема «Рідного слова» - книжки для читання в школі Б Б. Грінченко

19. Розташуйте процеси та явища у хронологічній послідовності
Б удосконалення знарядь праці, зростання врожаїв
Г поява майнової нерівності
В виникнення землеробства, скотарства та ремесла
А формування окремого прошарку - родової знаті

20. Розставте події у хронологічній послідовності
В походи князя Аскольда проти Візантії
Г об’єднання північних та південних руських земель Олегом
А утвердження Ігоря Рюриковича на київському столі
Б невдалий похід князя Ігоря проти Візантії

21. Які з храмів споруджено за часів Київської Русі?
4, 5, 6

22. Які програмні вимоги мала українська громада в І Державній думі?
1 упровадження української мови в навчальних закладах, судових та місцевих адміністративних органах
4 політична автономія для України в її етнічних межах
6 розв’язання аграрного питання

Зворотній зв’язок