Варіант 3

1. Яку із зображених пам’яток було знайдено на місці Мізинської стоянки?
В

2. Доповніть твердження
З Любецьким з’ їздом князів, ініційованим Святополком Ізяславовичем і Володимиром Моно махом, повязують...
В 3, 5
3 схвалення принципу спадкового володіння уділами за різними гілками Рюриковичів
5 проголошення єднання князів перед загрозою половецьких нападів

3. У якому рядку всі слова стосуються Юрія І Львовича?
А титул короля Русі, Галицька митрополія, втрата Люблінської землі

4. У якому рядку всі словосполуки можуть бути застосовані для характеристики суспільно-політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського в 1360—1370-х роках?
В федерація земель-князівств, поширення руської віри, традиційний суспільно-політичний устрій

5. Життя запорізьких козаків у січах-фортецях вирізнялося тим, що
Б січовиком можна було стати лише за умови визнання православ’я або добровільного навернення до нього

6. Доповніть твердження
Під час переговорів у Переяславі з королівським посольством на початку 1649 р. Б. Хмельницький засвідчив свої наміри у війні проти Речі Посполитої...
В створення незалежної від влади польського короля української держави

7. Доповніть твердження
Гадяцькі пункти 1658 р. були...
В угодою, яка повертала козацьку державу під скіпетр польського короля в оновленій федерації трьох держав

8. Якими цифрами позначено українські землі, які за «Вічним миром» закріплювалися за Росією?
Г 2, 4

9. Доповніть твердження
Козаки Задунайської Січі...
Б за наказом султана брали участь у воєнних операціях турецької армії на Балканах

10. У якому твердженні йдеться про І. Григоровича-Барського?
Г збудував міський водогін з фонтаном «Феліціал» («Самсон»), Покровську церкву й церкву Миколи Набережного на Подолі в Києві

11. Доповніть твердження
Новоутворені Ізмаїльський, Акерманський, Хотинський повіти зі здебільшого українським населенням Бессарабської області опинились у складі Російської імперії внаслідок...
Б російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

12. Які міста поєднала перша залізниця в Наддніпрянській Україні?
А Одесу та Балту

13. Які з тверджень стосуються В. Антоновича?
Б лідер та ідейний натхненник Київської, громади протягом усього її існування, ініціатор переїзду М. Грушевського до Львова

14. Яких процесів та явищ, що визначали становище населення західноукраїнських земель у другій половині 19 ст., стосуються подані ілюстрації?
Б малоземелля, нерозвинена промисловість та демографічний вибух

15. У якому рядку всі слова стосуються «справи Бейліса»?
Г антисемітизм, чорносотенні організації, суд присяжних

16. Яка з картин належить пензлю С. Васильківського?
А.

17. Установіть відповідність між назвами періодів давньої історії та їхніми стислими характеристиками
1Д, 2А, 3Г, 4Б

18. Установіть відповідність між свідченнями сучасників та історичними діячами, про які йдеться
1Г, 2Д, 3А, 4Б

19. Установіть хронологічну послідовність подій
1 В остаточна ліквідація Київського удільного князівства
2 Г визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії
3 Б перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
4 А поразка військ Великого князівства Московського у битві під Оршею

20. Установіть послідовність утворення політичних партій в Україні
1 Б Русько-українська радикальна партія (РУРП)
2 В Українська національно-демократична партія (УНДП)
3 Г Українська народна партія (УНП)
4 А Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП)

21. Що було характерним для української культури другої половини 16 ст.?
3 пожвавлення літературного процесу завдяки полеміці навколо ідеї унії церков
4 вплив європейського Відродження на містобудування та архітектуру на західноукраїнських землях
5 поява світського портретного живопису

22. Укажіть характерні риси розвитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.
1 збереження кріпосницьких відносин
4 істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товарно-грошових відносин
6 зростання чисельності міського населення

Зворотній зв’язок