Варіант 4

1. У якому рядку всі слова стосуються Мізинської та Кирилівської стоянок?
В 20 тис. років тому, браслети з мамонтових кісток, полювання, вогнища

2. Яке князівство доби роздробленості заштриховано на карті?
А Київське

3. Доповніть твердження
Городельська унія 1413 р. підтверджувала польсько-литовське зближення, проголошуючи...
В визнання Вітовта довічним володарем Литви під зверхністю польського короля

4. Кому належала найвища влада в козацькій державі — Запорізькій Січі?
В січовій раді

5. Доповніть твердження
Зображені гравюри...
В започатковують нове мистецьке явище — книжкову гравюру

6. Який рядок містить інформацію, яка доречна в розповіді про Берестецьку битву?
А річка Пляшівка, козацький табір, Іслам-Гірей III

7. Який документ містив наведені приписи?
Розміщення військових залог передбачено в шести містах України, гетьману заборонено вести самостійну зовнішню політику, призначати та знімати генеральну старшину та полковників, а старшині самостійно, без царського дозволу переобирати гетьмана.
В Переяславські статті 1659 р.

8. Чому польський уряд дозволив відновити на Правобережжі козацький устрій?
Б щоб убезпечити себе від набігів турецьких військ і татарських орд

9. У якому твердженні йдеться про І. Брюховецького?
Г гетьман Лівобережної Гетьманщини, який ціною поступок мав підтримку Москви. Першим з українських гетьманів поїхав до Москви «побачити пресвітлі очі государя»

10. У якому рядку цифри, якими позначено українські землі Речі Посполитої, відповідають рокам їхнього входження до складу інших держав?
Б 1) 1772 р. 2) 1795 р. 3) 1793 р.

11. Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?
Б утворення в Тульчині таємного Південного товариства А Б В Г

12. Хто автор зображеного офорту?
А Т. Шевченко

13. Києво-Могилянська академія уславилася як
А 1, 5
1 єдиний вищий загальноосвітній навчальний заклад України та Східної Європи
5 осередок науки та нових мистецьких ідей

14. Укажіть твердження, яке характеризує здобутки новоерівської політики народовців
В відкриття у Львівському університеті кафедри історії України

15. Де розташовано пам’ятник, зображений на ілюстрації?
А Києві

16. Як називається організація, про яку йдеться в спогадах Є. Чикаленка?
«Після довгих нарад, обмірковувань вирішили ми 1908 року відновити давню безпартійну загальну організацію, що існувала від 1897 до 1904 року, але тепер уже під назвою _____— без усякої програми, лиш на платформі федеративного устрою Росії та автономії України, у яке увійшли ті самі громади, що входили в Демократично радикальну партію, і яке дожило до революції 1917 року».
Б Товариство українських поступовців (ТУП)

17. Які князівства доби роздробленості відповідають стислим характеристикам?
1Б, 2А, 3Д, 4Г

18. Установіть відповідність між іменами церковних діячів та їхніми стислими
1Г, 2В, 3Б, 4А

19. Установіть послідовність подій, про які йдеться в уривках з джерел
1 Г «...Сказала дружина Ігореві: “Отроки Свенельдові вирядилися оружжям і одежею, а ми - голі. Піди-но, княже, з нами по данину,
хай і ти добудеш, і ми”... І послухав їх Ігор, пішов у Деревляни по данину»
2 А «...Рушив Святослав на хозар. Почувши ж про це, хозари вийшли насупроти з князем своїм, каганом. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів Святослав хозар і город їхній - столицю Ітиль»
3 В «...Вийшов Володимир зі священиками цесарициними і корсунськими на Дніпро. І зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і
стояли - ті до шиї, а другі - до грудей»
4 Б «...Печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на тім місці, де ото є нині Свята Софія, бо тоді це було поле поза городом. І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір, і побігли печеніги в різні боки, і не знали вони, куди втікати»

20. Установіть хронологічну послідовність подій
1 Г «Вічний мир» між Московським царством і Річчю Посполитою
2 В початок Північної війни Росії проти Швеції
3 А зруйнування Чортомлицької Січі царськими військами
4 Б прийняття Конституції Пилипа Орлика

21. Які з тверджень стосуються храму, зображеного на фотографії?
3 храм побудовано близько 1000 років тому
5 головний митрополичий храм Київської Русі
6 храм перебудовано у 18 ст. в стилі бароко

22. Що з переліченого стосується українського національного руху на західноукраїнських землях у другій половині 19 ст.?
1 створення першої української політичної партії
2 проголошення ідеї політичної незалежності України
6 заснування першого українського професійного театру

Зворотній зв’язок