Частина IV. Завдання 12

Назвіть основні біологічні явища, що характеризують популяційно-видовий рівень організації живого

Елементарні структури — популяції. Елементарні явища — видоутворення на підставі природного добору. Популяція — основна одиниця еволюції. Найважливіший еволюційно-генетичний показник популяції — її генофонд. Це — керуюча підсистема рівня. Генофонд визначає еволюційні перспективи та екологічну пластичність популяцій. Є низка чинників, що обумовлюють зміну генофонду популяцій: мутації, комбінативна мінливість, популяційні хвилі, ізоляція. Реалізація змін відбувається шляхом природного добору. На популяційно-видовому рівні особливого значення набувають відносини між особинами всередині популяції та всередині виду. При цьому популяції виступають як елементарні, далі вже неподільні еволюційні одиниці, які являють собою генетично-відкриті системи (особини з різних популяцій іноді схрещуються і популяції обмінюються генетичною інформацією). Види, існуючі як система популяцій, є найменшими природними генетично-закритими системами (схрещування особин різних видів у природі в переважній більшості випадків не дає плодючого потомства). Популяції та види як надіндивідуальні утворення здатні до існування протягом тривалого часу й до самостійного розвитку.

Життя окремої особини при цьому залежить від процесів, які відбуваються в популяціях. Популяції і види, хоча складаються з багатьох особин, — цілісні. Але їх цілісність принципово інша, ніж цілісність особини на молекулярно-генетичному й організмовому рівнях. Популяції й види завжди існують у певному середовищі, яке включає як біотичні, так і абіотичні компоненти. Екологічні проблеми рівня — погіршення екологічних показників популяції (чисельність, щільність, віковий склад).

Частина IV. Завдання 8Частина IV. Завдання 9Частина IV. Завдання 10Частина IV. Завдання 11Частина IV. Завдання 12Частина IV. Завдання 13Частина IV. Завдання 14Частина IV. Завдання 15Частина IV. Завдання 16

Зворотній зв’язок